Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за поръчка авторът отстъпва на поръчващия правото да използва по съответния начин, създаденото по смисъла на договора авторско произведение срещу възнаграждение и при определени условия. Договорът за поръчка е двустранен, консесуален, възмезден, срочен и неформален.

 

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.42 от Закона за авторското право и сродните му права.

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

Автор на произведението(носителят на авторското право по отношение на произведението);

Поръчващ – физическото или юридическото лице.

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за използване на произведението, авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение, при определени условия и срещу възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, срочен, по дефиниция е консесуален, но може да е и реален. Договорът по принцип е консесуален защото в чл.35 от ЗАПСП законодателят е предвидил една диспозитивна норма в смисъл, че произведението може да бъде използвано със съгласието на автора, освен когато законът (ЗАПСП) предвижда друго.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел, авторът на едно сценично произведение, което е разгласено преди това (може и неразгласени музикални или литературни произведения) или специално е създадено за телевизията, се задължава да отстъпи на ползвател при определени условия и срещу възнаграждение(радио или телевизионна организация, или организация, изпълняваща функциите на кабелен оператор) правото да излъчи по ефира или чрез кабел въпросното произведение. Договорът е двустранен, консесуален, възмезден и неформален. Правото на излъчване или предаване по кабел на определено произведение се отстъпва за определена територия.

Основни офиси

гр. Пловдив
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.2

гр. София 1000
ул. "Синчец" 11