Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Договор за поръчка по Закона за авторското право и сродните му права.

 

Договор за поръчка по Закона за авторското право и сродните му права.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за поръчка авторът отстъпва на поръчващия правото да използва по съответния начин, създаденото по смисъла на договора авторско произведение срещу възнаграждение и при определени условия. Договорът за поръчка е двустранен, консесуален, възмезден, срочен и неформален.

 

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.42 от Закона за авторското право и сродните му права.

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

Автор на произведението(носителят на авторското право по отношение на произведението);

Поръчващ – физическото или юридическото лице.

4.Описание на процедурата.

4.1.Предварителни условия за действие на процедура:

- Създаване на авторско произведение ако не е уговорено друго за сметка на доверителя. Авторът по този договор не се задължава за извършването на каквито и да е било действия, а за създаването на един фактически правен резултат-създаването на авторско произведение. Това е и приликата между произведенията, създадени по договорът за поръчка по ЗАПСП с тези, създадени по трудово правоотношение. За разлика от поръчката по ЗЗД обаче, тук не се носи задължението за извършване на правни действия, а напротив-цели се конкретен фактически авторски резултат. Естествено и тук е че договорът се сключва с оглед на личността на доверителя(intuito personae) и това не е случайно. Безспорно е важно кой и как ще създаде едно авторско произведение, тъй като това е основна характеристика на произведенията на изкуството.

- Възникване на авторското право по отношение на автора.Страните не могат да уговарят, че титуляр на авторското право в неговата цялост ще стане поръчващия, защото тази клауза би била нищожна. Не може да бъде уговорено също така, че поръчващият ще се нарича автор на произведението.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

Подписване на договора и от двете страни лично. Придобитото по силата на този договор право на поръчващия да използва произведението се отнася само до целите, за които то е поръчано, но не и за всички цели, присъщи на неговата фирма. По изключение може да бъде изрично уговорено, че той може да използва произведението и за цели извън поръчката-напр. За рекламни цели. Може също така да бъде уговорено специално и че поръчващият ще може лично или чрез трети лица да прави преработки на произведението, без съгласието на автора.

 

5.Допълнения към процедурата.

Желателно е в деня на сключване на договора да се представи оригинал от произведението.

Специфични случаи:

Авторът по договора за поръчка, за разлика от този, съдаващ авторско произведение на базата на трудово правоотношение няма право да иска корекция на уговорената цена, поради явна несъразмерност с печалбата на поръчващия. Ако в договора няма противната уговорка, то се приема, че поръчващият има изключителното право да използва произведението без разрешението на автора, но не и без да заплаща уговореното възнаграждение. Дори и да не е било уговорено такова, възнаграждение се дължи във всички случаи.

 

6.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

7.Правни последици от процедурата.

Отстъпване за определен срок от страна на автора спрямо поръчващия, на изключителното право да използва авторското произведение, създаено по поръчка, срещу заплащане на възнаграждение от последния. Тук авторът извършва един паравен резултат от свое име, но за чужда сметка. Невъзможно е в този смисъл провният резултат да възникне или да бъде извършен от името и за сметка на поръчващия. Това е и разликата между двете поръчки- тази по ЗЗД и тази по ЗАПСП. Доверениникът действа лично, но той не може да извърши нещо от чуждо име и за чужда сметка, защото тук говорим за един особен предмет на престацията, а тя е някакъв авторски продукт.

 

8.Приложения към процедурата:

Авторскоправен договор за поръчка можете да получите незабавно чрез запитване на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 250лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 5% отстъпка.

 

 

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1