Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Менажерски договор.

 

Менажерски договор.

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

Менажерският договор има за цел да оформи юридически правоотношенията, които възникват между менажира и артиста във връзка с организирането и осъществяването на артистичната дейност на последния и осигуряване на финансирането и. Договорът е двустранен, консесуален, възмезден и срочен. По своята правна природа този договор изключително много се приближава до продуценския договор, но за разлика от него той урежда един по-широк диапазон от правоотношения, възникващи между страните по него, докато предмет на продуцентския договор са само тези правоотношения, които възникват между артиста-изпълнител и продуцента във връзка с осъществяването на първия запис и неговото финансиране.

2.Правно основание /регламент/ на процедурата. 

Няма изрична уредба в Закона за авторското право и сродните му права, но субсидиарно се прилагат правилата за продуцентите на звукозаписи - чл.85 - чл.90 ЗАПСП и нормите относно правата на филмовите продуценти – чл.90а - чл.90в ЗАПСП, както и хипотезата на чл.81, относно изпълнението по трудово правоотношение.

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата.

- Менажер – това е всяко физическо или юридическо лице, което извършва дейността по организирането и осъществяването на артистичната дейност на артиста, включително и осигуряване на финансирането и. Тези лица организират и продуцирането, но не е нужно да го извършват. Менажерът също преговаря и сключва договори от името на артиста; представлява го и го защитава пред съдебни институции и други физически и юридически лица; води репертоарната политика на артиста; организира концерти, изложби, театрални, филмови, телевизионни и радио изяви на артиста; организира концертни и рекламни турнета; организира звукозаписната дейност на артиста; извършва всички необходими действия за професионалното му развитие и реализацията; взема всички решения, касаещи външен вид, сценично поведение, публични изяви и други подобни на артиста.

- Aртист (титуляр на авторското право върху продуцираното произведение).

 

4.Описание на процедурата.

4.1Предварителни условия за действие на процедура:

  • Създаване на авторско произведение – може да бъде създадено в момента предхождащ сключването на #1менажерския договор#1 му, по поръчка на менажера или в хипотезата на трудово правоотношение. В англосаксонската правна система авторските права върху произведенията настъпват изцяло за менажера-продуцент, тъй като в голяма част от случаите те са създадени в хипотезата на трудово правоотношение между автора и него.
  • Възникване на авторското право по отношение на произведението за автора, освен ако не е уговорено друго.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

- писмено сключване на договора и от двете страни лично

 

5.Допълнения към процедурата.

Желателно е в деня на сключване на менажерския договор, към него да се представи препис от текста, либретото, нотния текст, оригиналът от произведение на изобразителното изкуство, архитектурата или фотографията.

Специфични случаи: Както вече бе казано, понятието менажер поглъща в себе си легалния законов термин продуцент. По аналогия това, което важи за продуцентите, важи и за менажерите. Те имат право да поставят на подходящо място върху екземплярите от произведението или неговата опаковка латинската буква “Р”, заградена с кръгче, пред своето име или наименование и годината на първото публикуване на произведението.Поставянето на този знак не е правопораждащ факт, а служи за ориентировка. Правопораждащият факт е самото осъществяване на продуцирането на произведението. В този контекст следва да се отбележи, че менажерите имат права сродни на авторското право. Това води до извода, че правата на менажера, както правата на автора и на артиста-изпълнител, спадат към категорията на абсолютните субективни права.

 

6.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

7.Правни последици от процедурата.

От момента на сключване на договора за менажерите възниква право, сродно на авторското върху даденото произведение. Това е едно право от категорията на абсолютните субективни права. От този момент за тях възниква и едно неимуществено право, а именно правото да могат да изискват при възпроизвеждането и разпространението на продуцираните от тях произведения името(наименованието) им да бъде посочвано по обичайния за това начин върху съответните копия или носители.

 

8.Приложения към процедурата.

Издателски договор можете да получите незабавно чрез запитване на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 200лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 10% отстъпка.

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1