Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

 
 
 
 
Промишлен дизайн. Регистрация на промишлен дизайн.
 
 
 
Кантора „ЮСАУТОР” осъществява дейността по заявяване на национални промишлени дизайни в Патентното ведомство на Република България в гр. София и дизайн на Общността в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост(EUIPO), Аликанте, Испания. Кантора "ЮСАУТОР" ще осъществи и Вашата процесуална защита в съда, при колизия на интереси относно промишлени дизайни
 
През 2021г. "ЮСАТОР" бе избрана за кантора на годината в България.
 
Какво представляват дизайните като обекти на правото и какви юридически опции предоставят те?
 
Дизайнът е видимият външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове.
Изключителното право върху дизайн се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.

Не се регистрира дизайн, който:

които противоречат на обществения ред или на добрите нрави,
чиито особености са обусловени от техническата функция на продукта,
чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е приложен или към който е включен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около, или срещу друг продукт, така че двата продукта да изпълняват своите функции.

Обхватът на правната закрила се определя от изображенията на регистрирания промишлен дизайн.
Срокът на действие на регистрацията на дизайн е десет години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван за три последователни периода от по пет години.
Регистрацията на дизайна има териториално действие.
 
Регистрация на промишлен дизайн в България. Процедура.

Правото върху промишлен дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство в гр.София. Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Правото на заявяване принадлежи на автора или на неговия правоприемник. За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на: 
- искане за регистрация, съдържащо име и адрес на заявителя, 
- име и адрес на автора, 
- броя на дизайните, посочване на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът, класификационен индекс на продуктите по Международната класификация за моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно; 
- едно или няколко графични или фотографски изображения на промишления дизайн. 

Множествена заявка.
Възможно е в една заявка да бъдат включени няколко дизайна, ако: продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните са в един и същи клас на Международната класификация за моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно или принадлежат към един и същи комплект или композиция от изделия.Когато продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните са орнаменти, това условие не важи.

Публикация на заявката.
Всяка заявка за промишлен дизайн, която отговаря на формалните изисквания, се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Предоставен е двумесечен срок от датата на публикацията за възражения от трети лица, след което се извършва експертиза по същество на заявения промишлен дизайн.

Промени в заявката.
Допускат се промени само в името или адреса на заявителя. Възможно е да поправят допуснати грешки в името или адреса на заявителя и очевидни грешки. Тези поправки не трябва да засягат дизайна.

Изисквания.
Изображенията на промишления дизайн или на продуктите, в които той е включен или към които е приложен, трябва да представят дизайна в един основен изглед и в толкова допълнителни изгледи, колкото са необходими за ясно, пълно и детайлно разкриване на дизайна, за който се иска закрила. Продуктите трябва да бъдат представени в позицията, в която те обикновено се използват. Заявката се администрира след заплащане на съответната държавна такса.
 
Практически регистрацията на промишлен дизайн може да приключи за около месец, ако работите с професионалист и той се старае стриктно да спазва всички срокове, указани му от Патентно ведомство.
 

Правото върху регистриран дизайн включва:
Правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила. Използването на промишлени дизайни включва производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели. Правото има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикуване на регистрацията на дизайна.
 

Процесуална защита, касаеща дела за дизайни.

Кантора "ЮСАУТОР" Ви предлага адвокатска защита на правата, касаещи Вашия промишлен дизайн в административно-наказателните производства по чл.65 от ЗПрД, както и по производствата по заличаване на промишлен дизайн по чл.29 от ЗПрД - всички те, водени пред Патентно ведомство. Ние Ви предлагаме адвокатска защита и по исковете за защита на промишлени дизайни по чл.56 и следващите от ЗПрД, както и производствата по чл.172б от НК и чл.35, ал1 от ЗЗК.  В сайта на кантората ни можете да откриете множество статии на адвокат Атанас Костов(който е представител по индустриална собственост в българското Патентно ведомство и професионален представител и европейски патентен адвокат в EUIPO), относно способите за защита на правата, касаещи Вашия промишлен дизайн. При нужда от специализирана юридическа помощ, касаеща съдебна защита на промишлен дизайн, моля обърнете се към екипа на кантора "ЮСАУТОР".


Допълнителна полезна информация по темата можете да откриете например в статията на адв.Атанас Костов "Новост и оригиналност на промишлените дизайни" на страниците на нашия сайт.   

Моля задайте Вашия въпрос, касаещ промишлен дизайн тук: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0888915215.

Така ще получите незабавно консултацията си в рамките на същия работен ден.

 

Допълнителнa информация за регистрацията на Вашия промишлен дизайн можете да научите и от нашия канал в YouTube на следния линк тук.

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1