Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Лицензионен договор за отстъпване ползването на патент.

 

Лицензионен договор за отстъпване ползването на патент.

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за използване на патент, притежателят му отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва притежавания от него патент, при определени условия и срещу възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, срочен, по дефиниция и консесуален. Договорът по принцип е консесуален защото в чл.31, ал.1 ЗПРПМ законодателят е предвидил една императивна норма в смисъл, че дизайнът може да бъде използван с разрешението(съгласието) на притежателя.

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.31 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели(ЗПРПМ).

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

- Притежател(титуляр на право върху патент);

- Ползвател - всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейността по реализирането и използването на патента чрез преотстъпване на други ползватели на правата, придобити от него по договора за изключително/неизключително/ отстъпване на лицензионни права. Той поема и задължението в този смисъл да уведомява притежателя писмено при всеки вид използване на патента и да му заплати възнаграждение за всеки вид използване.

 

4.Описание на процедурата.

4.1.Предварителни условия за действие на процедура:

  • Регистрация на патент;
  • Възникване на правата върху патент – това правомощие възниква в правната сфера на притежателя от датата на регистрация, т.е от този момент той има върху патента едно абсолютно субективно право.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

  • писмено сключване на договора и от двете страни лично;
  • преотстъпване от притежателя на изключителното или неизключително право към ползвателя за използване и реализиране на даден патент;
  • вписване на лицензионния договор в Патентно ведомство, с цел неговото действие и противопоставимост на трети лица.

5.Допълнения към процедурата.

Задължително е в деня на сключване на договора за изключително/неизключително/ отстъпване на патент да се представи: препис от сертификата зарегистрация.

Особени случаи: Чрез лицензионния договор за патент може да се предостави изключителна, неизключителна, пълна или ограничена лицензия. Изключителната лицензия на патент трябва да е изрично уговорена. Лицензодателят по договор за изключителна лицензия на патент няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва лицензираното изобретение само ако това е изрично уговорено в договора.

 

6.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

7.Правни последици от процедурата.

От момента на сключване на договора за ползвателя възниква изключителното или неизключително право за реализирането и използването на патент чрез преотстъпване на други ползватели на правата, придобити от него по договора за изключително/неизключително/ отстъпване на патент, за срока и обема, описани в договора, а за маркопритежателя правото на възнаграждение за всеки вид използване на дизайна.

 

8.Приложения към процедурата.

Договор за изключителна/неизключителна/, пълна или ограничена лицензия на патент можете да получите незабавно чрез запитване на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 250лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 5% отстъпка.

 

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1