Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Защита на лични данни - документи. Фирмени правила и технологични мерки. Адвокат за лични данни.

 

Кантора "ЮСАУТОР" разработи пълна документация по Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) за всички браншове - IT фирми(софтуер GDPR), болнични заведения(болници GDPR), хотели, ресторанти и туристически агенции(хотел GDPR), нотариуси, адвокати и частни съдебни изпълнители(право GDPR), търговски дружества(фирми GDPR), счетоводни кантори и офиси за трудова медицина(счетоводство GDPR).

 

Защитата на личните данни на Вашите клиенти и служители е от първостепенно значение съгласно новия Общ регламент за защита на личните данни(GDPR). Kaнтора “ЮСАУТОР” има дългогодишен опит в процесите, които протичат онлайн, като е един от първите юридически офиси, занимаващи се с интернет право в детайл на територията на България.

Ето защо днес Ви предлагаме услуга по въвеждане на Вашите GDPR стандарти в синхрон с Общия регламент за защита на личните данни, който ще влезе в сила на 25 май. Липсата на подробна и юридически издържана уредба на правата на личните данни, с които оперира Вашето дружество след тази дата, може да доведе до сериозни санкции, достигащи по силата на Регламента до 20 милиона евро. Ето защо, считаме въвеждането на въпросните стандарти за задължителни, поради което Ви предлагаме следните насоки:

 

 

Въпросник лични данни. Въпросник GDPR. Адвокат по лични данни. GDPR адвокат.

 

С цел комулирането на по-детайлна информация относно Вашия казус като наш клиент и изготвяне на персонифицирана документация, касаеща съответните вътрешни фирмени правила по GDPR, предлагане на адекватни корекции в договорни клаузи, общи условия, декларации за съгласие, оттегляне, прекратяване и ограничаване на администрирането на различните категории лични данни, специфични технологични мерки и съглашения по съадминистриране и т.н, моля при стартиране на проучване на Вашия бизнес в тази насока да попълните следния въпросник, който да ни даде цялоста стартираща картина по темата:

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1