Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Лицензионен договор за отстъпване ползването на търговска марка.

 

Лицензионен договор за отстъпване ползването на търговска марка.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за използване на търговска марка, маркопритежателят отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва притежаваната от него марка, при определени условия и срещу възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, срочен, по дефиниция и консесуален. Договорът по принцип е консесуален защото в чл.22, ал.1 ЗМГО законодателят е предвидил една императивна норма в смисъл, че марката може да бъде използвана с разрешението(съгласието) на маркопритежателя.

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.22 от Закона за марките и географските означения.

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

- Маркопритежател(титуляр на право върху търговска марка);

- Ползвател - всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейността по реализирането и използването на търговска марка чрез преотстъпване на други ползватели на правата, придобити от него по договора за изключително/неизключително/ отстъпване на лицензионни права. Той поема и задължението в този смисъл да уведомява маркопритежателя писмено при всеки вид използване на марката и да му заплати възнаграждение за всеки вид използване на марката.

 

4.Описание на процедурата.

4.1.Предварителни условия за действие на процедура:

  • Регистрация на търговска марка;
  • Възникване на правата върху търговската марка – това правомощие възниква в правната сфера на маркопритежателя от датата на регистрация, т.е от този момент той има върху марката едно абсолютно субективно право.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

  • писмено сключване на договора и от двете страни лично;
  • преотстъпване от маркопритежателя на изключителното или неизключително право към ползвателя за използване и реализиране на дадена търговска марка;
  • вписване на лицензионния договор в Патентно ведомство, с цел неговото действие и противопоставимост на трети лица.

5.Допълнения към процедурата.

Задължително е в деня на сключване на договора за изключително/неизключително/ отстъпване на търговска марка да се представи: препис от сертификата зарегистрация.

Особени случаи: Лицензодателят на изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право да използва марката, ако това е изрично уговорено. Договорът за изключително/неизключително/ отстъпване на ползването на търговска марка може да се сключи за срок до десет години. Когато този договор е сключен за по-дълъг от този срок, то се счита, че има сила за десет години. 

Отстъпването на изключително право на използване на търговска марка се извършва изрично и писмено. Ако липсва уговорка в този смисъл, счита се, че е отстъпено неизключително право за използване на марка. Разрешение за използване на марка, която е съвместно притежание, се дава с писменото съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго.

 

6.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

7.Правни последици от процедурата.

От момента на сключване на договора за ползвателя възниква изключителното или неизключително право за реализирането и използването на търговска марка чрез преотстъпване на други ползватели на правата, придобити от него по договора за изключително/неизключително/ отстъпване на марка, за срока и обема, описани в договора, а за маркопритежателя правото на възнаграждение за всеки вид използване на марката.

 

8.Приложения към процедурата.

Договор за изключително/неизключително/ отстъпване на търговска марка можете да получите незабавно чрез запитване на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 160лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 20% отстъпка.

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1