Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Трудов договор по Закона за авторското право и сродните права.

 

Трудов договор по Закона за авторското право и сродните права.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

В чл. 41 от ЗАПСП е посочено, че авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на автора, освен ако не е уговворено друго. Именно в чл.14 от ЗАПСП е казано, че ако не е уговорено друго, авторското право върху компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на работодателя. #1 Трудовият договор #1 по ЗАПСП е двустранен, консесуален, възмезден, срочен и формален.

 

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.41 от Закона за авторското право и сродните му права. Субсидиарно се прилага чл.14 ЗАПСП.

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

- автор на произведението(носителят на авторското право ако не е уговорено друго). Законът има предвид щатните автори, които са създали едно произведение в изпълнение на трудовите си задължения, такива каквито са те по трудовия договор. Авторът по тези договори по принцип получава възнаграждение за труда си, а инвестициите за създаване на произведението са поети от работодателя.

- работодател – физическото или юридическото лице (носителят на авторското право ако не е уговорено друго). На основание чл.41, ал.2 от ЗАПСП, работодателят придобива изключителното право да използва произведението направо по силата на закона, а не по волята на автора-т.е налице е едно първично придобиване на това право.

 

4.Описание на процедурата.

4.1Предварителни условия за действие на процедура:

  • Създаване на авторско произведение ако не е уговорено друго за сметка на работодателя. Авторът по този договор се задължава за извършването на един конкрлетен трудов резултат-създаването на авторско произведение.
  • Възникване на авторското право по отношение на автора или на работодателя.Страните могат да уговорят единия или другия вариант. Напрактика сме изправени преддвете презумпции на чл.41 и чл.14 от ЗАПСП. В първия случай авторът наемник си остава носител на авторското право и това не може да бъде променено по договорен път между него и работодателя. Във втората хипотеза по чл.14 ЗАПСП двете страни по сключения между тях трудов договор могат да предвидят кой ще бъде носителят на авторското право върху компютърните програми и базите данни, като ако изрично това не е уговорено, автор ще бъде работодателят.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

  • писмено сключване на договора и от двете страни лично. Придобитото по силата на този договор право на работодателя да използва произведението се отнася само до целите, за които то е създадено, но не и за всички цели, присъщи на неговата фирма по фирмено решение, а само за фактическата му реална дейност.
  • Допълнения към процедурата
  • Желателно е в деня на сключване на договора да се представи оригинал от произведението.

Специфични случаи:

За да бъде смекчено отчасти положението на авторите наемни работници, законодателят е предвидил хипотезата на чл.41, ал.3 от ЗАПСП. Авторът, съдаващ авторско произведение на базата на трудово правоотношение има право да иска корекция на уговореното възнаграждение, като поиска допълнително такова, ако се окаже, че възнаграждението е явно несъразмерно спрямо приходите на работодателя от използването. Необходимо е да има явно несъответствие между полученото по време на създаването на произведението трудово възнаграждение и целия приход, получен от работодателя в следствие на използване на произведението. Тази идеа е възникнала във френското законодателство с цел да се попречи на работодателите да се обогатяват неоснователно за сметка на творците, използвайки факта, че произведенията на изкуството обикновено повишават цените си с течение на времето.

 

5.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

6.Правни последици от процедурата.

Първо - отстъпване на изключителното авторското право за използването върху произведение, създадено в рамките на трудово правоотношение, от автора по отношение на работодателя, ако не уговорено друго, срещу възнаграждение. На второ място придобиване изцяло от работодателя на авторското право върху компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение по чл.14 от ЗАПСП, ако естествено няма противна уговорка.

 

7.Приложения към процедурата:

 

Трудов договор по ЗАПСП можете да получите незабавно чрез запитване на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 200лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 10% отстъпка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1