Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Договор за продажба на търговска марка.

 

 Договор за продажба на търговска марка.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за прехвърляне на търговска марка, маркопритежателят продава на приобретателя(купувача) правото върху притежаваната от първия търговска марка, при определени условия и срещу възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, по дефиниция и консесуален. Договорът по принцип е консесуален защото в чл.21, ал.2 от ЗМГО законодателят е предвидил една диспозитивна норма в смисъл, че при съвместно притежание, правото върху марка се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. ЗМГО позволява да бъде прехвърлена и заявка за регистрация на търговска марка.

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.21 от Закона за марките и географските означения.

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

- Маркопритежател(титуляр на право върху търговска марка);

- Приобретател(купувач) - всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейността по закупуването на заявената или регистрирана марка. 

 

4.Описание на процедурата.

4.1.Предварителни условия за действие на процедура:

  • Заявка или регистрация на търговска марка;
  • Възникване на правата върху търговската марка – това правомощие възниква в правната сфера на маркопритежателя от датата на заявяването или регистрация, т.е от този момент той има върху марката едно абсолютно субективно право.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

  • писмено сключване на договора и от двете страни лично;
  • преотстъпване от маркопритежателя на правото върху заявена или регистрирана търговска марка;
  • вписване на договора за продажба в Патентно ведомство, с цел неговото действие и противопоставимост на трети лица.

5.Допълнения към процедурата.

Задължително е в деня на сключване на договора за покупко-продажба на търговска марка да се представи: препис от заявката или сертификата зарегистрация.

Особени случаи: Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана. При съвместно притежание правото върху марка се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. Когато от документа за прехвърляне е видно, че поради прехвърлянето на марката има вероятност потребителите да бъдат въведени в заблуждение относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите, прехвърлянето не се вписва, освен ако стоките или услугите се ограничат до тези, по отношение на които няма такава вероятност.

 

6.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

7.Правни последици от процедурата.

От момента на сключване на договора за маркопритежателя възниква задължението да прехвърли марката чрез вписването на договора в Патентно ведомство. Прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър. Всички документи, за които маркопритежателят трябва да бъде уведомен, се изпращат на лицето, вписано последно като притежател в Държавния регистър.

 

8.Приложения към процедурата.

Договор за покупко-продажба на търговска марка можете да получите незабавно чрез запитване на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 200лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 10% отстъпка.

 

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1