Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Договор за продажба на промишлен дизайн.

 

Договор за продажба на промишлен дизайн.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за прехвърляне на промишлен дизайн, притежателят продава на приобретателя(купувача) правото върху притежавания от първия промишлен дизайн, при определени условия и срещу възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, по дефиниция и консесуален. Договорът по принцип е консесуален защото в чл.24, ал.2 от ЗПрД законодателят е предвидил една диспозитивна норма в смисъл, че при съвместно притежание, правото върху промишлен дизайн се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. ЗПрД позволява да бъде прехвърлена и заявка за регистрация на промишлен дизайн.

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.24 от Закона за промишления дизайн(ЗПрД).

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

- Притежател(титуляр на право върху промишлен дизайн);

- Приобретател(купувач) - всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейността по закупуването на заявения или регистриран промишлен дизайн. 

 

4.Описание на процедурата.

4.1.Предварителни условия за действие на процедура:

  • Заявка или регистрация на промишлен дизайн;
  • Възникване на правата върху промишлен дизайн – това правомощие възниква в правната сфера на притежателя от датата на заявяването или регистрация, т.е от този момент той има върху дизайна едно абсолютно субективно право.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

  • писмено сключване на договора и от двете страни лично;
  • преотстъпване от притежателя на правото върху заявен или регистриран промишлен дизайн;
  • вписване на договора за продажба в Патентно ведомство, с цел неговото действие и противопоставимост на трети лица.

5.Допълнения към процедурата.

Задължително е в деня на сключване на договора за покупко-продажба на промишлен дизайн да се представи: препис от заявката или сертификата за регистрация.

Особени случаи: Правото върху дизайн може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие. При съвместно притежание, правото върху промишлен дизайн се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. При множествена заявка се допуска прехвърляне на правото върху всички дизайни или върху някои от тях.

 

6.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

7.Правни последици от процедурата.

От момента на сключване на договора за притежателя възниква задължението да прехвърли дизайна чрез вписването на договора в Патентно ведомство. Прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър. Всички документи, за които притежателят трябва да бъде уведомен, се изпращат на лицето, вписано последно като притежател в Държавния регистър.

 

8.Приложения към процедурата.

Договор за покупко-продажба на промишлен дизайн можете да получите незабавно чрез запитване на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 200лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 10% отстъпка.