Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

РЕШЕНИЕ
гр.Русе, 19.05.2010г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд – пети наказателен състав в публичното заседание на 3.05 през две хиляди и десета година в състав:

                                        Председател:В. Б.

при секретаря В.Г., като разгледа докладваното от председателя НАХД№821 по описа за 2010 год., за да се произнесе, съобрази следното:

   Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

     ЕТ”************”- гр.Русе е подал жалба против наказателно постановление №841/19.08.2008г., издадено от заместник министъра на културата, с което на основание чл.97, ал.1, т.5 във вр. чл.18, ал.1 и ал.2, т.3 във вр. чл.35 и чл.58 от ЗАПСП му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв.

          Жалбоподателят излага съображения, че не е извършил нарушението  и иска отмяната на наказателното постановление.

Р Е Ш Е Н И Е

В ИМЕТО НА НАРОДА

Номер …………… Година 2011 Град Варна

Варненският окръжен съд Наказателно отделение

На четиринадесети април

Година две хиляди и единадесета 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН ПОПОВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ НЕЙКОВА 

РОСИЦА ТОНЧЕВА

При секретаря А. Б.

Прокурор В. Томов

като разгледа докладваното от съдия Нейкова ВНОХД № 465 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе взе предвид:

Настоящото производство е по реда на чл.250, ал.5 от НПК и e образувано по протест на прокурор при Районна прокуратура – гр. Варна срещу Разпореждане на ВРС, XXXVI-ти състав, с което е прекратено наказателното производство по НОХД № 1369/2011г. по описа на Районен съд –гр. Варна.

Досъдебното производство е било образувано на 17.08.2010г. срещу Д.М.Т., за престъпление по чл. 172Б, ал.1 от НК за това, че на 09.08.2010г., в гр. Варна, в к.к. „Златни Пясъци” –„Етнографски Комплекс”, без съгласие на притежателя на изключителното право, използвал в търговската си дейност марка „G-Star”, без правно основание. Органите на ДП са направили преценка, че държаните вещи са на стойност, която обуславяла квалификация по чл. 172Б, ал.2, пр.2, тъй като от деянието били причинени значителни вредни последици.

Срещу Т. е бил внесен обвинителен акт за извършено престъпление по смисъла на чл. 172Б, ал.2 от НК. Съдията – докладчик, с протестираното пред въззивния съд разпореждане, е прекратил наказателното производство с аргумента, че деянието не e съставомерно по този законов текст. На второ място съдът е посочил, че в диспозитива на обвинителния акт не е коментиран един от обективните елементи на престъплението по чл. 172Б от НК – съгласието на притежателя на търговската марка.

  Р Е Ш Е Н И Е № 22.06.2012г.     

  град Пазарджик


 
  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А 
 

         Пазарджишкият окръжен съд           наказателен състав

         На 22.05.                                                                                              Година 2012

         В публичното заседание в следния състав:

 

     Председател: Ивета Парпулова

                                                                            Членове:  Димитър Бозаджиев  

                                                                                                     Александър Александров                                                                                                                                                      

Секретар: И.Ш.

Прокурор: Ангел Панков

Като разгледа докладваното от съдията Бозаджиев ВНОХД № 246 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на Глава ХХІ от НПК.

Образувано е по въззивна жалба на адв.Л.Л., в качеството му на защитник на подсъдимата Г.С.В. ***, срещу присъда №56 от 22.02.2012г. по НОХД  №1602/2011г. по описа на РС- Пазарджик.

В същата се твърди се, че присъдата е незаконосъобразна и необоснована, както и постановена при допуснати нарушения на процесуалните правила.

 В постъпила допълнителна въззивна жалба от д-р Р.П., упълномощен защитник на подс. Г.С.В., подадена след изготвяне на мотивите на първоинстанционния съд се поддържат твърденията за незаконосъобразност, необоснованост и допуснати нарушения на процесуалните права.

В тази насока се излагат подробни съображения, като исканията и в двете жалби са в насока отмяна на постановената от районния съд присъда и оправдаване на подсъдимата. 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 87

гр. Хасково 18.06. 2012    г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Хасковският окръжен  съд ……………...................…..............…................  колегия в публично    

заседание   на двадесет и девети май .………………………….………...................................

през две хиляди и дванадесета ………………………………….........................година в състав :

 

                                                                                           Председател : Милена Петева

                                                                      Членове : Боряна Бончева

                                                                                         Минка Китова  

при секретаря  …Р.К.……………................................... в присъствието на

прокурора ............Георги Гешев …........……………….......като разгледа докладваното от

.........................педседателя.........…………………...........ВНОХ дело  № 263…......... по описа

за  2012 год., ...........................................…….……… за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е  по реда на чл. 318 и сл. от НПК.

               С присъда № 130/03.04.2012 г., постановена по НОХД № 80/2012 г. Районен съд-Димитровград е признал подсъдимия Ю.В.К. *** за виновен в това, че на 16.09.2011 г. в гр.Димитровград без съгласието на притежателя на изключителното право на търговската марка „G-STAR” - ”FACTON” ltd The Nederlands използвал в търговската си дейност без правно основание, като предлагал за продажба 41 броя суитчъра, 55 броя мъжки ризи, 15 броя мъжки панталони и 5 броя мъжки якета, носещи марката  „G-STAR”  - обект на това изключително право, поради което и на основание чл.172б ал.1 вр. чл.54 от НК му е наложил наказание „лишаване от свобода за срок от три месеца” и „глоба в размер на 500 лева”. На основание чл.66 ал.1 от НК съдът е отложил изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от три години”, а на основание чл.172б ал.3 от НК е отнел в полза на държавата предмета на престъплението – стоките, носещи посочената търговска марка и е постановил тяхното унищожаване. Съдът е осъдил подсъдимия да заплати в полза на държавата направените по делото разноски в размер на 200 лева. 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 445

                                                                                         гр.Пловдив, 29.03.2012 год.

                       Пловдивския районен съд, І н.с. в закрито заседание на дванадесет и девети март през две хиляди и дванадесета година в състав: 

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: БОЯН КЮРТОВ

 

след като се запозна с приложеното ЧН дело№ 1407/2012год. по описа на ПРС, І н.с. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

         С постановление по пр.пр. № ***/2011год. от 01.02.2012год., Районна прокуратура - Пловдив е прекратила наказателното производство по д.пр. № ***/2011год. по описа на Сектор “ПИП”-гр.Пловдив водено против НИ за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, на основание чл.243, ал.1 т.1, вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Недоволен от постановлението останали жалбоподателя Е.Г.Т. - В., която в качеството си на ЕТ обжалва същото. В жалбата се сочи, че същото е постановено след неправилна преценка на фактите, както и с неправилни правни изводи. 

Р Е Ш Е Н И Е    
София, 04.01.2009г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VI-7 състав в заседание на четвърти януари през две хиляди и девета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Марчева
при участието на секретаря Анелия Груева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №2062 по описа на СГС за 2007 година, и за да се произнесе взе предвид следното:
Предявени са искове с правно основание чл. 94 ал.1 ЗАПСП.
В исковата си молба срещу „168 часа"ЕООД, ищецът Еленко Иванов Еленков от гр.София, твърди, че е притежател на интернет -домейн www.eenk.com, в който публикувал на 06.06.2007г. направената от него снимка на автомобил с марка "Мерцедес" с рег.№СО 888888. На 20.09.2007г., в издавания от ответника вестник „24 часа", била публикувана на първа и трета страница на вестника въпросната снимка. Информацията за авторството на снимката във вестника била следната: „Снимка:Интернет". Според ищеца още същия ден изпратил писмо до редакцията на в."24 часа" чрез електронната поща, в което уведомил че е използвана негова снимка и така са нарушени правата му на автор. Още същия ден от редакцията се обадило лице, представило себе си като Борислав Зюмбюлев, което съобщило на Еленков, че снимката била „странстваща в интернет" и че „информацията в интернет се публикува, за да се гледа от много хора". В броя на в "24 часа" от 24 09.2007г. било публикувано уточнение под заглавие „И снимките от форумите в интернет имат автор". 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 541
гр. София 26.03.2 010 година.
Софийският апелативен съд, гражданска колегия в закрито заседание на 26.03.2 010 (двадесет и шести март две хиляди и десета) година в състав:
Председател: Даниела Дончева
Членове: Димитър Димитров
Филип Владимиров
като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 299 по описа за 2 010 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е по реда на чл. 396, ал. 1 във връзка с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.
К. Д. Г. е подал частна жалба вх. № 9 974/11.02.2 010 срещу определение от 26.01.2 010 година постановено по гр. д. № 2 392/2 009 година по описа на СГС, търговско отделение, V—15 състав, с което е оставено без уважение искането му на основание чл. 76ж, ал. 1, т. 1 от ЗМГО да се допуснат и наложат привременни мерки изразяващи се в забрана за използването на наименование „arthuradams”, включително и като част от наименование на сайт в интернет и в публикации в печата от „И-Т.” ООД гр. С. и от Я. Л. Я. от гр. С.. За да постанови обжалваното определение съставът на СГС е приел, че молбата не е подкрепена с изискуемите се от закона писмени доказателства, както и че не са ангажирани такива за това, че ответниците осъществяват търговска дейност, която рекламират чрез използване на процесното наименование „arthuradams” или регистрираната комбинирана търговска марка „Arthur Adams”. 

РЕШЕНИЕ

№…179/16.12.2010 г. Гр. Варна
В ИМЕТО НА НАРОДА

Апелативен съд - Варна Гражданско отделение
На 17 ноември 2010 год.
в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ
ПЕТЯ ПЕТРОВА 
Секретар: М.Б.
Като разгледа докладваното от С. Илиева въззивно гражданско дело № 527 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК, образувано по жалбата на Община Добрич, представлявана от кмета Д.Н. срещу решението на Добричкия окръжен съд № 261 от 25.05.2010 г., постановено по гр. д. № 555/2009 г., с което по отношение на нея е признато за установено авторско право на арх. Д.Д.Б. *** върху идеен и технически /работен/ проект на жилищен блок „Добруджа” и на секции „Д” и „Е” с ново наименование жилищен блок „Добрич” и в полза на ищеца са присъдени направените по делото разноски общо в размер на 1 080 лева. В жалбата се правят оплаквания за недопустимост на предявения иск като преждевременно заведен и допуснати от първоинстанционния съд нарушения на материалния и процесуалния закони с молба обжалваното решение да бъде обезсилено или в отношение на евентуалност – отменено и предявеният иск – отхвърлен с произтичащите от това законни последици.

Дело C-70/10, по което Съдът на ЕС е мотивирал решението си с извода, че филтрирането на интернет съдържание води до нарушаване на основни човешки права. 


„Разпореждане от национален съд Интернет доставчиците да ограничат възможността за сваляне на незаконни файлове нарушава правото на защита на личните данни и правото на свобода да се получава и разпространява информация”. Това постанови на 24 ноември 2011 Съдът на Европейския съюз в Люксембург по делото C-70/10 Скарлет срещу САБАМ (Scarlet Extended SA v. Societe belge de auteurs, compositeurs et editeurs).
Делото е по иск на белгийската компания за опосредстване на авторски права на текстописци, композитори и редактори SABAM срещу свалянето на файлове от техния каталог чрез онлайн технологии за размяна на файлове (peer-to-peer) от потребителите на интернет доставчика Scarlet. След като председателят на Първоинстанцонния съд в Брюксел разпорежда Scarlet да спре нарушаването на авторски права като направи невъзможна размяната на електронни файлове, съдържащи музикални продукти на SABAM, Scarlet обжалва пред Апелативния съд в Брюксел. Интернет доставчикът твърди, че това разпореждане противоречи на правото на Европейския съд, тъй като на практика задължава компанията да наблюдава комуникациите в мрежата, което противоречи на Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия и е в нарушение на основни човешки права. 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                      №

                                     31. 10.2011г.гр.Добрич

                                    В  ИМЕТО   НА  НАРОДА

 ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в публично заседание    на  четиринадесети септември   през две хиляди и единадесета  година   в състав :

                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : АЛБЕНА ПЕЕВА 

при секретаря  П.  П.   в присъствието на  прокурора …….............. като разгледа докладваното от  съдията  Албена Пеева в. гр.д. 1012 по описа за 2010г. и за да се произнесе взе предвид следното :

         Искова молба  с вх. №6209/16.12.2010г. и уточняваща с вх. рег.№ 321/17.01.2011г. в ДОС /л.156/  е подадена от Сдружение „М.” –Дружество на композитори ,автори на литературни произведения  и музикални издатели  за колективно управление на авторски права рег. по ф.д. 18208/1992г.СГС със седалище и адрес на управление гр.С. ,ул.”Б.” №*, ет.*,представлявано  от М.С.Т.  -изпълнителен директор чрез адв. А.  Б. САК с адрес на призоваване гр.С. , ЖК „И.”  ул.”Ч.Д.” *, бл.*, ет. *, ап. * срещу Община –К. ,представлявана от кмета Ц.Ц. ,гр.К. , ул.”Д. „ * за установяване на основание чл.95 ал.1 т.1 от ЗАПСП факта на нарушение извършено от ответника на възложените за управление на ищеца авторски  права  на следните концертни прояви :1.на  трите ф.а „Д.М.” проведени на 30.06 и 01.07.  през 2008 г.,2009г. и 2010г.; 2.концерт на Г.Х. на 06.05.2009г.,проведен на градския площад в гр.К. ;3.концерт на Е.К.  и Н.С.О.,  проведен на градския площад в гр.К. на 01.06.2009г;4.Новогодишен концерт на  Й.Л. ,Д.Л.  и Б.Т.Р. , проведен на 31.12.2009г, по които организатор е ответника  и 5.Концерт на група „С.” проведен на 02.07.2009г., при който общината  е съорганизатор и на основание чл.95ал.1 т.2 от ЗАПСП за преустановяване неправомерното използване  на авторски права  и забрана  за извършване на дейности  ,които биха представлявали неправомерни  и неразрешено използване на права от  национален и чуждестранен репертоар от момента на постановяване на съдебното решение. 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1