Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Р Е Ш Е Н И Е
№ Т-74
гр.София,02.02.2010 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, трети състав, в закрито заседание на 2 октомври две хиляди и десета година , в състав : 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА БОЖКОВА 
ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА БОЖИЛОВА 
ЦВЕТКО ЛАЗАРОВ 
при секретаря Диана Аначкова , като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 810 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид : 
Производството е по чл.196 и сл. от ГПК / отм./ във връзка с пар.2 ал.1 от ПЗР на ГПК .
Образувано е по жалба на „ З. п.„ АД против постановеното на 
16.11.2007 год. решение на СГС, Търговско отделение , VІ – 10 състав по т.д.№ 989 / 2005 год. , с което са отхвърлени предявените от жалбоподателя против „Л.„ ЕООД обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.76 ал.1 т.3 и т.4 ЗМГО - за осъждане ответника да заплати обезщетение за претърпени вреди / имуществени и неимуществени / и пропуснати ползи в размер на 13 000 лева / предявен като частичен / и унищожаване на стоките, предмет на нарушението , изразяващо се , съгласно чл.76 ал.1 вр. с чл.13 от ЗМГО , в 

Тълкувателно решение Nr.1/ 2008 г.
гр.София, 15 юни 2009 година

Върховният касационен съд на Република България, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, в съдебно заседание на 26.05.2009г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Бобатинов

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ: 

Татяна Върбанова, Таня Райковска

при участието на секретаря Красимира Атанасова, 

постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2008г. на ОСТК, докладвано от съдия Тотка Калчева.

Председателят на Върховния касационен съд на Република България е констатирал противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на нормата на чл.73, ал.1 във вр. чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО при спорове по искове за нарушение на правото върху марка, предявени по реда на чл.76 ЗМГО. На основание чл.125 от Закона за съдебната власт е направил искане Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд да издаде тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Представлява ли нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1, във вр. с чл.13, ал.2, т.3 от Закона за марките и географските означения осъществяване без съгласието на притежателя на марката на внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя й?