Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Решение на Съда на Eвропейския съюз относно peer to peer връзките.

Дело C-70/10, по което Съдът на ЕС е мотивирал решението си с извода, че филтрирането на интернет съдържание води до нарушаване на основни човешки права. 


„Разпореждане от национален съд Интернет доставчиците да ограничат възможността за сваляне на незаконни файлове нарушава правото на защита на личните данни и правото на свобода да се получава и разпространява информация”. Това постанови на 24 ноември 2011 Съдът на Европейския съюз в Люксембург по делото C-70/10 Скарлет срещу САБАМ (Scarlet Extended SA v. Societe belge de auteurs, compositeurs et editeurs).
Делото е по иск на белгийската компания за опосредстване на авторски права на текстописци, композитори и редактори SABAM срещу свалянето на файлове от техния каталог чрез онлайн технологии за размяна на файлове (peer-to-peer) от потребителите на интернет доставчика Scarlet. След като председателят на Първоинстанцонния съд в Брюксел разпорежда Scarlet да спре нарушаването на авторски права като направи невъзможна размяната на електронни файлове, съдържащи музикални продукти на SABAM, Scarlet обжалва пред Апелативния съд в Брюксел. Интернет доставчикът твърди, че това разпореждане противоречи на правото на Европейския съд, тъй като на практика задължава компанията да наблюдава комуникациите в мрежата, което противоречи на Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия и е в нарушение на основни човешки права. 

В този контекст Апелативният съд се обръща към Съда в Люксембург с въпроса дали европейското право позволява националните съдилища да задължават Интернет доставчици да инсталират на общо основание, като превантивна мярка, и изцяло за тяхна сметка и за неопределен срок, система за филтриране на електронните комуникации, с цел идентификация на незаконното сваляне на файлове.
В решението си от 24 ноември 2011 Европейският съд отбелязва, че носителите на права за интелектуална собственост могат да поискат налагането на съдебно разпореждане срещу посредници каквито са Интернет доставчиците, чиито услуги се използват от трети лица за нарушаване на правата. Правилата за налагане на подобни разпореждания се регулират от националните закони. А националните правила следва да съответстват на ограниченията, налагани от правото на ЕС като забраната, заложена в Директивата за електронна търговия, според която националните органи не трябва да приемат мерки, с които Интернет доставчиците да бъдат задължени да извършват общо наблюдение на информацията, която се пренася в техните мрежи.
Съдът отбелязва, че подобно разпореждане е в нарушение с Директивата за електронна търговия и ще доведе до сериозно нарушаване на свободата на Scarlet да развива бизнес, тъй като налага инсталирането на сложна, скъпа и постоянна компютърна система за сметка на компанията. Според съда ефектът от такова разпореждане ще се разпростре и над потребителите на Интернет доставчика, като наруши правото на защита на личните данни и свободата да се получава и разпространява информация, права, заложени в Хартата на основните права на ЕС. 
Систематичният анализ на цялото съдържание изисква събиране и идентификация на IP адресите на потребителите, от които е изпратено нелегално съдържание, а те представляват защитени лични данни. Освен това, съдебното разпореждане потенциално ще наруши свободата на информация, тъй като системата няма да разпознава в достатъчна степен кое съдържание е законно и кое - не и може да доведе до блокирането на законна комуникация. 
Ето защо, Съдът на ЕС намира, че подобно съдебно разпореждане не съответства на изискването за прилагане на справедлив баланс между правото на интелектуална собственост от една страна и свободата да се развива бизнес, правото на защита на личните данни и свободата да се получава и разпространява информация.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1