Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Адвокат Атанас Костов спечели битката за авторските права на сборниците на Чудомир!

 
 
Адвокат Атанас Костов спечели битката за авторските права на сборниците на Чудомир! 
 
 
 
Едно от знаковите дела в областтта на авторските права в литературата приключи със справедливо решение за автора Пеньо Терзиев. Човекът, който отдаде живота си да компилира и издаде цялото творчество на Чудомир (приживе авторът не е бил издаван), учредявайки и фондацията "Чудомир" в гр.Казанлък, окончателно спечели битката за правата си! 
 
След четиригодишна битка, делото за творчеството на шестте тома на Чудомир, с автор Пеньо Терзиев бе спечелена окончателно във ВКС. Съдебният процес премина през трите възможни инстанции - Окръжен съд Стара Загора, Апелативен съд Пловдив и ВКС! Ангажираният по делото адвокат Атанас Костов - един от признатите специалистите по авторски права в България, който бе и процесуален представител на г-н Терзиев, спечели делото на всяка от трите инстанции.
Присъденото обезщетение на г-н Терзиев, ведно с адвокатските хонорари и другите деловодителни разноски е над 30000лв. - това е едно от най-големите авторскоправни обезщетения, плащани някога по авторскоправни искове в България!
 
За съжаление г-н Терзиев не доживя да се порадва на справедливостта(авторът почина през юли 2021), но в крайна сметка наследниците му я получиха, заедно с морално удовлетворение от битката за правда на един доблестен българин! По темата адв.Костов заяви, че посвещава тази съдебна победа на паметта, характера и личността на един ярък интелектуалец -  литератора Пеньо Терзиев!
 

Производството е образувано през 2019г. по искова молба на Пеньо Дончев Терзиев, депозирана в Окръжен съд Стара Загора, с която той твърди, че е автор в хипотезата на чл. 3, ал. 2, т. 3, предл. 3 ЗАПСП на пет от шестте тома на изданието “Чудомир. Събрани произведения в шест тома”, реализирано от Издателство “АБАГАР” - Велико Търново. Това си качество той придобива в резултат на повече от двадесетгодишните си усилия да проучи, селектира и компилира библиографски данни, бази данни и произведения на класика на българската литература Димитър Чорбаджийски – Чудомир, като ги подреди хронологично и включи във въпросното издание. Адвокат Атанас Костов като един от водещите специалисти в областта на авторското право в България, е процесуален представител на ищеца по делото – г-н Пеньо Терзиев. 

Шесттомникът е издаден през 2013 г. със съгласието на автора Пеньо Дончев Терзиев и финансовото съдействие на Фондация “ЧУДОМИР”, като последната няма авторски права върху въпросните сборници, нито й е отстъпвано право за тяхното възпроизвеждане и разпространение – факт, който е обективен и непротиворечиво доказан в процеса. През същата година това издание е отличено от Асоциация “Българска книга” с най-високата награда за принос в българската литература “Златен лъв”. 

Безспорно е доказано от адвокат Атанас Костов пред Окръжен съд Стара Загора, че в периода 2016 – 2019 г. ответниците по делото  фондация “ЧУДОМИР” и фирма “Рамита-2008” ЕООД преиздават шестомникът, като възпроизвеждат и разпространяват на територията на цялата страна шестте тома, върху пет от които ищецът Терзиев има авторски права. Съдържанието на тези незаконосъобразно възпроизведени и разпространени сборници е напълно идентично със съдържанието на сборниците от  първото издание, като те дори съдържат неточностите и правописните  грешки, допуснати в него – факт, подробно развит и доказан от вещото лице Румен Митов в съдебно-филологическата експертиза по делото. Въпросните томове са издадени без авторът им Пеньо Дончев Терзиев да е отстъпвал каквито и да е авторски права или право на ползване върху тях както по отношение на Фондация “ЧУДОМИР”, така и по отношение на “РАМИТА-2008” ЕООД. 

С решението си от 10.04.2020г. по гр.д №118/2019г. Окръжен съд Стара Загора осъжда на основание чл.95а, ал.1 от ЗАПСП, във връзка с чл.95 от ЗАПСП ответниците фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД, солидарно да заплатят на автора на сборниците Пеньо Терзиев обезщетение в размер на 26000лв. за причинените му имуществени и неимуществени вреди. Фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД са осъдени и да преустановят възпроизвеждането и разпространението на сборниците на Чудомир, както и да възстановят заплатения от ищеца адвокатски хонорар.

Решението е обжалвано пред пловдивския Апелативен съд по гр.д №458/2020г. Апелативен съд гр.Пловдив потвърждава изцяло решението на Окръжен съд Стара Загора(с Решение №260001/11.01.2021) като по този начин Пеньо Терзиев печели делото и във въззивната инстанция.

Решението на Апелативен съд Пловдив е обжалвано пред Върховен касационен съд. През май 2022г. ВКС постановява определение, с което не допуска касационното обжалване на решението на Апелативен съд Пловдив, като осъжда фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД да заплатят разноските в касационната инстанция.

 
 
 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1