Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Адвокатът по авторско право Атанас Костов спечели дело за незаконно копирани издания на Чудомир.

Адвокатът по авторско право Атанас Костов спечели дело за незаконно копирани издания на Чудомир.

 

Производството е образувано през 2019г. по искова молба на Пеньо Дончев Терзиев, депозирана в Окръжен съд Стара Загора, с която той твърди, че е автор в хипотезата на чл. 3, ал. 2, т. 3, предл. 3 ЗАПСП на пет от шестте тома на изданието “Чудомир. Събрани произведения в шест тома”, реализирано от Издателство “АБАГАР” - Велико Търново. Това си качество той придобива в резултат на повече от двадесетгодишните си усилия да проучи, селектира и компилира библиографски данни, бази данни и произведения на класика на българската литература Димитър Чорбаджийски – Чудомир, като ги подреди хронологично и включи във въпросното издание. Адвокат Атанас Костов като един от водещите специалисти в областта на авторското право в България, е процесуален представител на ищеца по делото – г-н Пеньо Терзиев. 

Шесттомникът е издаден през 2013 г. със съгласието на автора Пеньо Дончев Терзиев и финансовото съдействие на Фондация “ЧУДОМИР”, като последната няма авторски права върху въпросните сборници, нито й е отстъпвано право за тяхното възпроизвеждане и разпространение – факт, който е обективен и непротиворечиво доказан в процеса. През същата година това издание е отличено от Асоциация “Българска книга” с най-високата награда за принос в българската литература “Златен лъв”. 

Безспорно е доказано от адвокат Атанас Костов пред Окръжен съд Стара Загора, че в периода 2016 – 2019 г. ответниците по делото  фондация “ЧУДОМИР” и фирма “Рамита-2008” ЕООД преиздават шестомникът, като възпроизвеждат и разпространяват на територията на цялата страна шестте тома, върху пет от които ищецът Терзиев има авторски права. Съдържанието на тези незаконосъобразно възпроизведени и разпространени сборници е напълно идентично със съдържанието на сборниците от  първото издание, като те дори съдържат неточностите и правописните  грешки, допуснати в него – факт, подробно развит и доказан от вещото лице Румен Митов в съдебно-филологическата експертиза по делото. Въпросните томове са издадени без авторът им Пеньо Дончев Терзиев да е отстъпвал каквито и да е авторски права или право на ползване върху тях както по отношение на Фондация “ЧУДОМИР”, така и по отношение на “РАМИТА-2008” ЕООД. 

С решението си от 10.04.2020г. по гр.д №118/2019г. Окръжен съд Стара Загора осъжда на основание чл.95а, ал.1 от ЗАПСП, във връзка с чл.95 от ЗАПСП ответниците фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД, солидарно да заплатят на автора на сборниците Пеньо Терзиев обезщетение в размер на 26000лв. за причинените му имуществени и неимуществени вреди. Фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД са осъдени и да преустановят възпроизвеждането и разпространението на сборниците на Чудомир, както и да възстановят заплатения от ищеца адвокатски хонорар на адвокат Атанас Костов. Решението подлежи на обжалване пред пловдивския Апелативен съд.

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1