Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Адвокат Атанас Костов спечели дело за незаконно копирани издания на Чудомир.

Адвокат Атанас Костов спечели дело за незаконно копирани издания на Чудомир.

 

Производството е образувано през 2019г. по искова молба на Пеньо Дончев Терзиев, депозирана в Окръжен съд Стара Загора, с която той твърди, че е автор в хипотезата на чл. 3, ал. 2, т. 3, предл. 3 ЗАПСП на пет от шестте тома на изданието “Чудомир. Събрани произведения в шест тома”, реализирано от Издателство “АБАГАР” - Велико Търново. Това си качество той придобива в резултат на повече от двадесетгодишните си усилия да проучи, селектира и компилира библиографски данни, бази данни и произведения на класика на българската литература Димитър Чорбаджийски – Чудомир, като ги подреди хронологично и включи във въпросното издание. Адвокат Атанас Костов като един от водещите специалисти в областта на авторското право в България, е процесуален представител на ищеца по делото – г-н Пеньо Терзиев. 

Шесттомникът е издаден през 2013 г. със съгласието на автора Пеньо Дончев Терзиев и финансовото съдействие на Фондация “ЧУДОМИР”, като последната няма авторски права върху въпросните сборници, нито й е отстъпвано право за тяхното възпроизвеждане и разпространение – факт, който е обективен и непротиворечиво доказан в процеса. През същата година това издание е отличено от Асоциация “Българска книга” с най-високата награда за принос в българската литература “Златен лъв”. 

Безспорно е доказано пред Окръжен съд Стара Загора, че в периода 2016 – 2019 г. ответниците по делото  фондация “ЧУДОМИР” и фирма “Рамита-2008” ЕООД преиздават шестомникът, като възпроизвеждат и разпространяват на територията на цялата страна шестте тома, върху пет от които ищецът Терзиев има авторски права. Съдържанието на тези незаконосъобразно възпроизведени и разпространени сборници е напълно идентично със съдържанието на сборниците от  първото издание, като те дори съдържат неточностите и правописните  грешки, допуснати в него – факт, подробно развит и доказан от вещото лице Румен Митов в съдебно-филологическата експертиза по делото. Въпросните томове са издадени без авторът им Пеньо Дончев Терзиев да е отстъпвал каквито и да е авторски права или право на ползване върху тях както по отношение на Фондация “ЧУДОМИР”, така и по отношение на “РАМИТА-2008” ЕООД. 

С решението си от 10.04.2020г. по гр.д №118/2019г. Окръжен съд Стара Загора осъжда на основание чл.95а, ал.1 от ЗАПСП, във връзка с чл.95 от ЗАПСП ответниците фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД, солидарно да заплатят на автора на сборниците Пеньо Терзиев обезщетение в размер на 26000лв. за причинените му имуществени и неимуществени вреди. Фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД са осъдени и да преустановят възпроизвеждането и разпространението на сборниците на Чудомир, както и да възстановят заплатения от ищеца адвокатски хонорар на адв.Атанас Костов. Решението подлежи на обжалване пред пловдивския Апелативен съд.