Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Регистрацията на търговската марка „PURPLE RAIN“ бе отказана в САЩ.

Регистрацията на търговската марка „PURPLE RAIN“ бе отказана в САЩ.

 

Регистрацията на търговската марка „PURPLE RAIN“ бе отказана в САЩ. В прецедентно решение[1]Бордът за разглеждане на търговски марки в САЩ (т.нар. TTAB) установи, че наименованието „PURPLE RAIN“ е толкова тясно свързано с изпълнителя Prince, че постанови решение по същество и отхвърли заявката на несвързана с него страна, относно регистрация на търговската марка „PURPLE RAIN“ за хранителни добавки и енергийни напитки, тъй като тя внушава връзка с известния музикант. 

Фирмата „JHO Intellectual Property Holdings“ подава заявка за регистрация на търговската марка "PURPLE RAIN" във Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ(USPTO), в класовете за хранителни добавки, енергийни барове и енергийни напитки. Срещу заявката подават опозиция две юридически лица, които претендират за по-ранни права чрез Prince или негово имущество: (1) „Paisley Park Enterprises“ LLC (притежател на името и образа на Принс) и (2) „NPG Records“ LLC (притежател на няколко регистрации на търговски марки „PURPLE RAIN“ за различни стоки и услуги).

Фирмите „Paisley Park“ и „NPG Records“ се противопоставят на заявката на JHO на няколко законови основания, включително раздел 2(а) от Законът Лахам (от англ. „Lanham Act“), който забранява регистрацията на всяка търговска марка, която "би внушила връзка с живи или мъртви лица". Опонентите представиха множество доказателства, показващи тясната връзка на Prince с „PURPLE RAIN“, като твърдят, че връзката с Prince се предполага, когато „PURPLE RAIN“ се използва за стоките, произвеждани от компанията JHO. 

Както отбелязва TTAB, албумът Purple Rain на Prince е издаден през 1984 г. и оттогава е продаден в над 25 милиона копия по целия свят. „Paisley Park“ и „NPG Records“ предоставят медийни материали и коментари, в които обясняват, че песента, албумът и едноименният филм са не само търговски успешни, но и "културно, исторически или естетически важни". Опонентите представят също така резултати от проучване, илюстриращи, че 66,3 % от анкетираните разпознават "PURPLE RAIN" като препратка към певецът Prince, както и доказателства за широкообхватна лицензионна програма, в която личността на Prince и песента „PURPLE RAIN“ са използвани върху редица стоки, включително играчки, дрехи, чанти и статуи. 

"Paisley Park" и "NPG Records" твърдят, че тези доказателства, съчетани с рейтинга на песента, албума и филма със същото име, както и значителното медийно отразяване, свързващо Prince с песента „PURPLE RAIN“, показват, че Prince е неразривно свързан с наименованието „PURPLE RAIN“ в съзнанието на потребителите.

За да спечелят искането си във връзка с опозицията по същество на соченото основание - "фалшива връзка", опонентите е трябвало да докажат, че не съществува реален спор относно:

- фактът, че наименованието „PURPLE RAIN“ е близко до името или идентичността на певеца Prince;

-марката би била разпознаваема като такава, тъй като сочи уникално и недвусмислено към Prince;

- „Paisley Park“ и „NPG Records“ не са свързани със стоките „PURPLE RAIN“, продавани от JHO; и

- фразата „PURPLE RAIN“ се ползва с достатъчна известност или репутация, така че когато марката на заявителя се използва във връзка със заявените стоките, се предполага връзка с певеца Prince.

Оценявайки доказателствата и доводите на страните, TTAB не открива съмнение в нито един от тези въпроси от съществено значение за казуса, като заключава, че „PURPLE RAIN“ е словосъчетание, водещо към идентичността на Prince, въпреки че не използва неговото лично име или негово подобие, но все пак фразата „PURPLE RAIN " сочи уникално и безпогрешно към певецът Prince". TTAB отбелязва също, че заявителят не е включил в аргументите си никакви мотиви за избора на марката или алтернативно определение относно коментирания термин. 

В съответствие с това TTAB уважава искането на подалите опозиция фирми за решение в съкратено производство, като отказва заявката на фирма „JHO“ на марката „PURPLE RAIN“ съгласно раздел 2(a) от Закона Лахам.

Това дело е прецедент, касаещ известни личности, които могат да се противопоставят или да искат отмяна на заявки или регистрации на търговски марки на трети лица за марки, позоваващи се на тяхната идентичност, независимо дали предоставят стоки или услуги, свързани с тези в заявките или регистрациите. Макар че малко албуми са толкова популярни и тясно свързани с даден изпълнител както „Purple Rain“, в бъдеще можем да очакваме нови опозиционни производства пред USPTO за оспорване регистрацията на търговски марки, на база критерия "фалшиво асоцииране", касаещи заглавия на песни и албуми, псевдоними и други лични атрибути, които са тясно свързани с даден изпълнител.

 

[1] Виж делото NPG Records, LLC и Paisley Park Enterprises, LLC срещу JHO Intellectual Property Holdings LLC, 2002 USPQ2d 770 (TTAB 2022).

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1