Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Полезен модел - какво представлява той?

Полезен модел. Регистрация на полезен модел.

 

Регистрация на полезен модел в България. Процедура. Полезните модели са т.нар в практиката “малки изобретения”. Защо? За разлика от патентите, полезните модели не се подлагат на експертиза за наличие на новост и изобретателска стъпка, а само се преценява тяхната промишлена приложимост. Те се подлагат на проверка единствено на формалните изисквания на закона за тяхната регистрация и ако те са изпълнени, процедурата се финализира. От тази гледна точка полезните модели са вид дизайни с техническа функция. Поради тази причина те не могат да бъдат регистрирани като промишлени дизайни, тъй като Законът за промишления дизайн забранява регистрацията на дизайни с подчертана техническа функция, но в същото време не могат да бъдат и патенти, защото не са нови и нямат изобретателска стъпка. Букварският пример за полезен модел е тирбушонът, понеже винтът като техническо постижение не е нещо ново(той е измислен от Архимед още в древността), но сам по себе си в конкретния случай, на базата на определен дизайн и неговата функционалност, този винт има техническо предназначение – отваря бутилки. Заключението е, че са възможни множетсво различни полезни модели за тербушон, но той не може да бъде обект на патент. В този контекст полезните модели стоят по средата между промишлените дизайни и изобретенията, като не са нито едното, нито другото. 

Юридически полезният модел получава своята защита чрез регистрация в Патентното ведомство. Право да заяви полезен модел има всяко физическо или юридическо лице, което живее(има своето представителство) на територията на Република България. В случай, че правният субект не пребивава постоянно на територията на страната, то заявяването се осъществява чрез представител по индустриална собственост. Заявяването на полезен модел може да стане чрез подаване на комплект документи по пощата или онлайн. Документите, които следва да се изготвят за успешно финализиране на процедурата по регистрация на полезен модел са следните:

 - заявление за регистрация, съдържащо име и адрес на заявителя, име и адрес на изобретателя, име и адрес на представителя по индустриална собственост (ако има такъв), номер, дата и страна на приоритетния документ (ако се претендира за приоритет);

- описание на полезния модел;

- чертежи (когато е необходимо);

- реферат; - документи за платени държавни такси;

- доказателства за възникнало валидно право на приоритет (в случай на вече по-ранно подадена от изобретателя заявка);

- пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост.

 

Заявителят следва да има предвид, че не се считат  за полезни модели:

 - открития, научни теории и математически методи;

- резултати от художествено творчество;

- планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;

- представяне на информация.

 

Не се регистрират като полезни модели, които представляват

-решения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави;

-методи;

-химични съединения или тяхното използване;

-използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;

-сортове растения и породи животни;

-продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал.

 

Практически регистрацията на полезен модел може да приключи за около 2 месеца, ако работите с професионалист и той се старае стриктно да спазва всички срокове, указани му от Патентно ведомство.

 

Срок на действие. 

Регистрацията на полезния модел е със срок от четири години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде продължен за два последователни периода от по три години, като общият срок на закрила не може да надхвърля десет години от датата на подаване на заявката.

Регистрираният полезен модел има единствено и само действие на територията на Република България. Той не може да получи международна защита за разлика от търговските марки, географските означения, промишлените дизайните и патентите.

 

Моля задайте Вашия въпрос, касаещ полезен модел тук: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0888915215.

Така ще получите незабавно консултацията си в рамките на същия работен ден.

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1