Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Знак за авторско право. Означаване на авторско произведение със знака ©.

Знак за авторско право. Означаване на авторско произведение със знака ©.

 

Символът за авторско право или знакът за авторски права - © ( главна латинска буква С в кръгче), е символ използван в известия за авторски права за произведения, различни от звукозаписи - фотографии, картини, литературни произведения, софтуер и т.н. Използването на символа е въведено в правна доктрина и практиката от Универсалната конвенция за авторското право, подписана в Женева на 6 септември 1952 г. Символът е широко признат като правен способ за отбелязване на авторството, заедно с годината на създаване на произведението и името на автора(например © Атанас Костов 2023).

Днес, включително по Бернска конвенция, вече не се изисква (в повечето държави) подобно означаване на авторско право като указание за собственост, но и все пак ползването на това означаване има важна практическа стойност, най-вече с цел спазване на изискването за посочване на автора – аргумент от чл.14, ал.1, т.4 от българския Закон за авторското право и сродните права(ЗАПСП).

В Съединените щати например чрез Закона за прилагане на Бернската конвенция от 1988 г., в сила от 1 март 1989 г., бе премахнато изискването за ползването на символа за авторско право - ©, с цел означаване на обектите на авторското право, съгласно Закона за авторското право на САЩ, но неговото присъствие или отсъствие е правно значимо за произведения, публикувани преди тази дата и продължава да засяга средствата за защита, достъпни за притежателя на авторските права, чиито авторски правомощия са нарушени.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1