Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Регистрация на авторски права в САЩ.

Регистрация на авторски права в САЩ.

 

В европейската правна доктрина не съществува опцията за регистрационен режим на авторско право и авторски произведения, тъй като те възникват от датата на публичното си обективиране по закон. На това мнение застава и практиката и доктрината в България, които застъпват виждането, че авторското правоо възниква за автора от момента на създаване на произведението - аргумент от чл.2 от ЗАПСП.

Доказването на авторски права в съда често обаче е свързано с представяне на документи, с цел обосноваване на презумцията за авторство. В много от случаите се оказва, че българските автори на песни, филми, архитектурни произведения, картини, дизайн, сценични произведения, научни проекти и т.н, не могат документално да докажат правата си в съда, именно поради липсата на регистрационен режим у нас, а и поради занижената правна култура на субектите в творческите индустрии в описаната насока.

Ето защо последните няколко години се практикува възможността авторските произведения(включително на български правни субекти) да се регистрират в САЩ. Този регистрационен режим улеснява доказването на времевото обективиране на Вашето произведение, като правната защита покрива всичките 165 страни членки на Бернската конвенция, включително България и голяма част от страните членки на ЕС, която защита възниква на принципа на взаимността в международното частно право - т.е, когато дадено право е възникнало на територията на една от страните-членки, то тази защита се признава като правен ефект и на територията на всички останали страни-членки на Бернската конвенция.

Регистрацията се осъществява в Американското авторскоправно ведомство (U.S copyright office) чрез провеждането на специфична административна процедура по вписване на съответното авторско произведение - в библиотеката на Конгреса, Вашингтон, САЩ. По този начин авторът успява да регистрира своето авторско право в международен аспект, като защитата се разпростира практически във всички развити индустриални държави, подписали Бернската конвенция.

Процедурата се осъществява чрез онлайн подаване на заявка в U.S. Copyright office  и отнема 4 месеца, като срокът е инструктивен. Кантора "ЮСАУТОР" работи повече от 12 години в близка колаборация с Американското авторскоправно ведомство и е направила( и прави) стотици регистрации на авторскоправни произведения на български автори, софтуерни компании, патентни хъбове, иноватори и т.н.

Интересен момент е, че този тип регистрация реално дублира и ефекта на патентната защита, като множество научни проекти се заявяват за регистрация като авторски права в САЩ, за да се избегнат по-големите патентни такси, а и с цел да се постигне един огромен териториален обхват на защита, който например през един РСТ(международен) патент би бил непостижим поради финансови съображения. Друго предимство е и времевият обхват на даваната авторскоправна защита в сравнение с патентната(която е само 20 години) - регстрацонния режим в САЩ дейстава като защитен документ по време на живота на автора и 70 години след смъртта му.

 

Ако имате интерес към регистрастрационен режим на Вашите авторски права в САЩ моля обърнете се към кантора "ЮСАУТОР" тук.

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1