Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Договор за продажба на патент.

 

Договор за продажба на патент.

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за прехвърляне на патент, притежателят продава на приобретателя(купувача) правото върху притежавания от първия патент, при определени условия и срещу възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, по дефиниция и консесуален. 

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.4 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели(ЗПРПМ).

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

- Притежател(титуляр на право върху патент);

- Приобретател(купувач) - всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейността по закупуването на заявения или регистриран патент. 

 

4.Описание на процедурата.

4.1.Предварителни условия за действие на процедура:

  • Заявка или регистрация на патент;
  • Възникване на правата върху патент – това правомощие възниква в правната сфера на притежателя от датата на заявяването или регистрация, т.е от този момент той има върху патента едно абсолютно субективно право.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

  • писмено сключване на договора и от двете страни лично;
  • преотстъпване от притежателя на правото върху заявен или регистриран патент;
  • вписване на договора за продажба в Патентно ведомство, с цел неговото действие и противопоставимост на трети лица.

 

5.Допълнения към процедурата.

Задължително е в деня на сключване на договора за покупко-продажба на патент да се представи: препис от заявката или сертификата за регистрация.

Особени случаи: Правото върху патент може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие. При съвместно притежание, правото върху патент се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. 

 

6.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

7.Правни последици от процедурата.

От момента на сключване на договора за притежателя възниква задължението да прехвърли патента чрез вписването на договора в Патентно ведомство. Прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър. Всички документи, за които притежателят трябва да бъде уведомен, се изпращат на лицето, вписано последно като притежател в Държавния регистър.

 

8.Приложения към процедурата.

Договор за покупко-продажба на патент можете да получите незабавно чрез запитване на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 250лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 5% отстъпка.

 

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1