Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

ЕК призова България да спазва законодателството в областта на обществените поръчки, касаещо частните болници.

 

ЕК призова България да спазва законодателството в областта на обществените поръчки, касаещо частните болници.

 

На 24.04.2024г. Европейската комисия е издала мотивирано становище относно България (INFR(2018)2268) за стартиране на производство срещу държавата ни за установяване на нарушение, поради неспазване на законодателството в областта на обществените поръчки, коментира адвокат Борислава Дончева. 

Правилата относно обществените поръчки (Директива 2014/24/ЕС) трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки в националното им законодателство до 18 април 2016 г., в този смисъл и Република България. Европейската комисия се обръща неколкократно към България по въпроси, засягащи неоснователното изключване на частните болници от правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки, дори когато те са частично финансирани с публични средства от държавата ни. 

Понастоящем България разполага с два месеца, за да даде отговор по отправеното от Европейската комисия становище (INFR(2018)2268) и да отстрани установените недостатъци. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз.

Подробна информация относно позицията на Европейската комисия може да намерите тук: Производства за установяване на нарушения от месец април: ос (europa.eu) 

Адвокат Борислава Дончева наскоро публикува изчерпателна статия, касаеща частните лечебни заведения и дейностите в горските територии, които следваше да бъдат включени в обхвата на ЗОП с промените, обнародвани в ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г. С текста на публикувания материал може да се запознаете тук

В УouТube канала на канторaта "ЮСАУТОР" е налично видео по темата, касаеща частните болници, горите и „устойчивата“ политика на България да не включва в обхвата на ЗОП цитираните обекти, въпреки сериозната и все по-реална заплаха от наказателни процедури на Европейската комисия срещу държавата. 

 

Може да гледате видеото по темата тук.

 

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1