Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Обществено обсъждане за изменение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му.

Обществено обсъждане за изменение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. Адвокат обществени поръчки.

 

Във връзка с промените, приети  в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП, обн., ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.), се породиха правни хипотези, които се оказват неуредени от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

На първо място в ЗИДЗОП бе предвидена нова форма на контрол от наблюдатели, както и разширяване обхвата на контрола, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).Тези изменения са в отговор постигане целите, обективирани в Националния план за възстановяване и устойчивост (НВПУ) и са насочени към подобряване на прозрачността и увеличаване на конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки. В този смисъл възниква необходимост от създаване на подзаконова нормативна уредба по въпроси, за които е налице законова делегация.

Друга причина за наложителни изменения в ППЗОП е съществуващото към днешна дата несъответствие между разпоредби на ЗОП и кореспондиращите им норми в ППЗОП. В какво се изразява то? Със ЗИДЗОП – обнародван, ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г., са въведени нови задължения – за представяне на декларация относно използваните ресурси при изпълнението на поръчката от юридическото лице-изпълнител/свързаното предприятие, както и за публикуване на документи - договори, анекси и приложения. Липсва уредба на точния момент за извършване на конкретните действия. В тази връзка с измененията на ППЗОП се определя точният момент за представяне на тези декларации, съответно срокът за публикуване на документите в регистъра.

Не на последно място в сегадействащия ППЗОП съществуват разпоредби, в които условията не са дефинирани достатъчно прецизно. Този обективен факт създава предпоставки за формиране на разнородна практика.

С проекта се предлага прецизиране на някои разпоредби с оглед подобряване на тяхното разбиране без да се променя съществуващият режим (напр. чл. 121, 131, 138). Редакцията в разпоредбата на чл. 80 е във връзка с техническите възможности, които предоставят новите електронни формуляри на обявления за обществени поръчки съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780, които дават възможност запазеното участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания да се обяви на ниво обособена позиция.

С новите образци на обявления е въведена промяна, касаеща изпращане в Официален вестник на Европейския съюз на обявления, с които се правят поправки в обявленията за резултата от процедурите, както и за изменение и изпълнение на договорите за обществени поръчки, открити преди задължителното използване на платформата.

Документите, свързани с Проекта на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки може да се запознаете тук: Портал за обществени консултации (strategy.bg)

 

Повече информация за това как да напишете и структурирате правилно Вашата обществена поръчка можете да научите на нашия имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 0888915215. 

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1