Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

УНСС стартира нова магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" в катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“.

УНСС стартира нова магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" в катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. 

 

 

Целите на обучението, които се преследват с тази моагистърска програма са:

Необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване на иновационни продукти и технологии в материалното производство и на културни индустрии, продукти и тяхната пазарна реализация на основата на професионално познаване и използване на системата от икономически и управленски знания за интелектуалната собственост, дигитализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост.

Целите на обучението са следните:

- да се идентифицира интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания, обектите на авторски и сродни права;

- да се представят характеристиките и спецификите на новата дигитална бизнес среда, специфични феномени като киберсигурност, дигитални технологии, нови форми на икономическа реализация и дигитална конкурентоспособност;

- да се представят направленията и формите за икономическа реализация на интелектуалната собственост, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, използване на идентифициращи означения в бизнеса, възможности за технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;

- да се разкрие икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;

- да се изведе мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии в бизнеса за постигане и поддържане на дигитална конкурентоспособност.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии”, могат да се реализират като:

- държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.;

- служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации;

- сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;

- служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;

- служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.;

- специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.;

- специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;

- оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост;

- специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата; специалисти в радио- и телевизионни организации;

- служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др. 

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии” в ОКС „Магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, други катедри в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.

 

Повече детайлна информация за магистратурата можете да откриете тук:

https://www.unwe.bg/bg/pages/11855/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.html#6332

 

 

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1