Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Финансиране на Европейската комисия за блокчейн проекти.

 

 

 

Финансиране на Европейската комисия за блокчейн проекти.

 

 

Към днешна дата са планирани и използвани 347 млн. евро от ЕС за подкрепа на свързаните с блокчейн изследвания и иновации.

 

1.Европейска комисия.

През последните години Европейската комисия е активна в проучването на нуждите от научни изследвания и финансиране, свързани с блокчейн и технологиите на „технологии за дистрибутирани портфейли“ (от англ. „distributed ledger technologies“ или DLT).

Това е опит да се направи преглед на текущите и готовите за стартиране европейски проекти и пилотни проекти, свързани с блокчейн и DLT в цяла Европа.

 

1.1.Проекти, финансирани от ЕС.

Що се отнася до научните изследвания и иновациите, Европейската комисията, по-специално чрез програмата "Хоризонт 2020", е финансирала няколко проекта на ЕС, в които блокчейн и DLT допринасят за появата на нови парадигми на доверие, както и на обществени, технически и инфраструктурни решения.  Пример за финансираните по програма "Хоризонт 2020" проекти е европейският проект "Blockchain Pre-Commercial Procurement" (PCP), което получи финансиране от ЕК в размер на общо 7 млн. евро.

Механизмът за свързване на Европа (от англ. The Connecting Europe Facility (CEF)финансира разгръщането на инфраструктурата на ЕС за блокчейн услуги (от англ. „EU's blockchain service infrastructure“ EBSI), включително случаите на използване, договорени в рамките на Партньорството на ЕС за блокчейн (от англ. EU Blockchain Partnership“ или EBP). В ЕBP участват 27 държави - членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн.

През 2019 г. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) стартира с подкрепата на Европейската комисия схема за инвестиции в областта на изкуствения интелект и блокчейн, за да увеличи финансирането на технологичните дейности в Европа. На рисковите капитали, подкрепящи съответните технологии, са предоставени 100 млн. евро. Схемата беше много успешна и през 2020 г. привлече повече от 700 млн. евро, които да бъдат инвестирани като фондове за рисков капитал в европейски стартиращи предприятия. Схемата беше допълнена от други инвестиционни действия, управлявани от ЕИФ. Подкрепата за рисковия капитал за дълбоките технологии, включително блокчейн, ще продължи през периода 2021-2027 г. с финансова подкрепа, предоставена от Европейската комисия чрез новата ѝ програма InvestEU.

 

2.Пилотни проекти на ЕС.

Комисията управлява и пилотни проекти на Парламента на ЕС, които доведоха например до създаването на Европейската обсерватория и форум за блокчейн.

Комисията е учредила и награди на ЕС (например наградата "Блокчейн за социална полза").

 

2.1.Съществуващите проекти и доклади са:

- Проект Blockchain4EU (Съвместен изследователски център) Blockchain4EU project (Joint Research Centre)

- Блокчейн за цифрово управление Blockchain for digital government

- Блокчейн сега и утре Blockchain Now and Tomorrow

- Технологии на разпределената счетоводна книга (DTL) за социални и обществени блага - накъде след това? Distributed Ledger Technologies (DTLs) for Social and Public Good – Where to next?

 

3.Теми и технологии.

 3.1.За целите на настоящия доклад сме групирали финансираните от ЕС проекти в следните сектори:

  • Сигурност (киберсигурност, сигурност на данните и др.);
  • Обществени услуги;
  • Интернет на нещата и интернет от следващо поколение;
  • Устойчивост - производство, проследимост, кръгов текстил и др.;
  • Устойчивост - енергетика и транспорт;
  • Усъвършенствано производство;
  • 5G, изкуствен интелект(oт англ. AI) и големи данни(от англ. “Big data”);
  • Безопасност на храните;
  • Подкрепа за иновации, проучвания и др.;
  • Медии и социални медии;

 

Горепосоченият списък не е изчерпателен и ще се развива в зависимост от идентифицираните и финансирани нови проекти. Повече имформация можете да получите тук.

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1