Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Министерски съвет отмени наредбата, определяща общоизвестността на марките.

Министерски съвет отмени наредбата, определяща общоизвестността на марките.

 

Правителството прие Постановление за отмяна на “Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на България”, съобщи правителственият пресцентър.

Наредбата е приета през 2007г. на основание Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и с нея бяха уредени производствените правила, по които се разглеждат искания за определяне на дадена марка като общоизвестна и като марка, ползваща се с известност на територията на България. Едно от делата на кантора "Юсаутор", водено от адв.Костов всъщност стана причина фокусът върху отмяната на тази наредба да придобие значимост като юридически дебат, с оглед нейното противоречие на наличната нормативната база.

В тзои контекст Министерски съвет правилно и законосъобразно установи, че предвиденият в наредбата ред противоречи на новите правила, установени с обнародвани в ЗМГО промени от 2019г., с които бяха въведени нови законови правила за определяне общоизвестността на марките. Те включват отмяна на отделното производство в Патентното ведомство по разглеждане на искания за определянето на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност, както и вписването на такива марки в специален регистър.

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1