Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Парламентът прие изцяло нов Закон за марките и географските означения.

 

 

Парламентът прие окончателно напълно нов Закон за марките и географските означения.

От деня на влизането му в сила се прекратяват регистрациите на географските означения за спиртни напитки по отменения вече закон за марките за спиртни напитки, съгласно европейски регламенти, както и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които също са включени в регламентите на ЕС, съобщи БТА.

Производствата по заявките за регистрация на географско означение за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) номер 110/2008 и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) номер 251/2014, или по заявките за вписване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на този закон няма влязло в сила решение, се прекратяват.

Производствата за нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на регламент на ЕС, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на този закон, също се прекратяват.

Притежател на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на европейския регламент, не може да предявява иск за нарушение, извършено до влизането в сила на този закон, гласува НС. Не се образуват и административно-наказателни производства, а образуваните се прекратяват.

В тридневен срок от влизането в сила на този закон, Патентното ведомство уведомява Международното бюро за прекратяването на националните регистрации на географски означения, въз основа на които са направени международни регистрации.

До шест месеца от влизането в сила на този закон всички обстоятелства, подлежащи на вписване в Държавните регистри на марките и на географските означения, се публикуват и в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1