Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Патентно ведомство участва в Асамблеите на страните-членки на СОИС.

В Женева от 5 до 15 октомври т. г. се провежда 55-та серия от срещи на Общото събрание и двадесетте асамблеи и други органи на страните - членки на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и на съюзите, администрирани от организацията. В работата на Асамблеите участва българска делегация в състав: представител на Патентно ведомство – Магдалена Радулова, директор на дирекция „Марки и географски означения”, представители на Министерството на външните работи и Постоянното представителство -Женева. 

На 6 октомври т.г. постоянният представител на Република България и ръководител на българската делегация, посланик Иван Пиперков направи общо изказване, в което бе дадена висока оценка за дейността на организацията в стремежа й за постигане на заложените стратегически цели, сред които успешното провеждане на дипломатическата конференция през м. май т. г. за приемането на новия акт на Лисабонската спогодба за географските означения, както и очакваното предстоящо свикване на дипломатическа конференция за приемане на договора за промишления дизайн.
Заявена бе също подкрепата на българската страна за непрекъснатото развитие и подобряване на Договора за патентно коопериране - РСТ, Мадридската система за международна регистрация на марки и Хагската спогодба за международно депозиране на промишлени дизайни, които предоставят незаменими предимства на заявителите и притежателите на права върху индустриалната собственост в световен мащаб. 
Подчертани бяха също усилията, предприети от българската страна за повишаване на популярността в национален план на международните договори в областта на интелектуалната собственост, както и бе дадена висока оценка за подкрепата, осигурена от Световната организация по интелектуална собственост, в разработването на Национална стратегия за интелектуална собственост на Република България.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1