Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

ОНІМ публикува доклад за връзката между правата върху ИС и представянето на фирмите.

Компаниите, притежаващи права върху интелектуална собственост (ИС), имат като цяло с 29% по-висок приход от работник, около шест пъти повече персонал и изплащат заплати с до 20% по-високи от фирмите, които не притежават такива права.
Това са основните изводи от публикуваната днес икономическа студия, изготвена от Ведомството за хармнозицаия на вътрешния пазар (ОНІМ) чрез Обсерваторията на нарушенията на правата върху ИС в ЕС.

 

Изследването се базира на официалните публични финансови данни на повече от 2,3 млн. европейски фирми и покрива компании, които притежават патенти за изобретения, марки и дизайни както на национално, така и на ниво ЕС.

Друг ключов резултат от изследването е скромният процент на МСП в Европа, притежаващи патенти, марки или дизайни. Тези от тях с интелектуална собственост изплащат с 32% по-високи заплати на работник, което е безспорно доказателство за значителната обвързаност на ползите и собствеността на права върху ИС. За МСП се считат фирми с по-малко от 250 души персонал и годишен оборот, който не надхвърля 50 млн евро.
Изследването е последващо на публикуваната миналата година студия на ОНІМ относно приноса на индустриите с интензивно използване на права върху интелектуална собственост за икномическата реализация и осигуряването на работни места в ЕС.
Новия доклад можете да намерите тук.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1