Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Видове искове в интелектуалната собственост.

 
 
 
1. Авторскоправни искове по Закона за авторското право и сродните права(ЗАПСП):
• Установителен иск по чл.83, ал.5 от ЗАПСП. Цел на иска е да се установи оп съдебен ред коя артистична група е започнала първа да използва определено наименование на артистична група.
• Осъдителен деликтен иск по чл.94 от ЗАПСП. 
• Устновителен иск по чл.95, ал.1, т.1 от ЗАПСП
• Конститутивен иск по чл.95, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗАПСП

2. Искове по Закона за марките и географските означения(ЗМГО):
 • Установителен иск по чл.75, ал.1, т.1 от ЗМГО за установяване факта на нарушението върху търговска марка;
• Осъдителен иск по чл.75, ал.1, т.2 от ЗМГО за преустановяване на нарушението върху търговска марка;
• Деликтен иск по чл.75, ал.1, т.3 от ЗМГО за обезщетение за вреди;
• Конститутивен иск по чл.75, ал.1, т.4 от ЗМГО за изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението, както и на средствата за неговото извършване.

3. Искове по Закона за промишления дизайн(ЗПрД).
• Установителен иск по чл.57, ал.1, т.1 от ЗПрД за установяване факта на нарушението върху дизайна;
• Осъдителен иск по чл.57, ал.1, т.2 от ЗПрД за преустановяване на нарушението върху дизайна;
• Деликтен иск по чл.57, ал.1, т.3 от ЗПрД за обезщетение за вреди;
• Конститутивен иск по чл.57, ал.1, т.4 от ЗПрД за изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението, както и на средствата за неговото извършване.

4. Искове по Закона за патентите(ЗП).
• Установителен иск за право за заявяване по чл.62 от ЗП.
• Установителен иск за право на преждеползване и послеползване по чл.63 от ЗП
• Установителен иск за установяване факта на внедряването на патентовано изобретение или полезен модел по чл.65 от ЗП.
• Осъдителен иск по чл.64 от ЗП за нарушаване на изключителното право на патент или полезен модел.
• Осъдителен иск за размера на възнаграждения при принудителна лицензия по чл.66 от ЗП

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1