Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Hell's kitchen

 • A Bulgarian woman has applied for a trademark similar to Hell's kitchen!

   

  A Bulgarian woman has applied for a trademark similar to Hell's kitchen!

   

  An interesting fact from reality is that on 15.02.2024 Mrs. Natalia Kartalova applied to the Bulgarian Patent Office for the national figurative mark "NASHA KUHNYA" with entry No. 2024172522 in three classes according to the Nice classification, one of which is also class 43: restaurant activity.

  The figurative element of the mark in question is similar to a high degree to the European, well-known trademark HELL'S KITCHEN, which is the intellectual property of the English production company "ITV Studios Limited", realizing the famous television show under this brand worldwide, on the basis of a franchise marketing policy.

 • Българка е заявила марка, сходна на Hell's kitchen!

   

  Българка е заявила марка, сходна на Hell's kitchen!

   

  Интересен факт от реалността е, че на 15.02.2024 госпожа Наталия Карталова е заявила в българското Патентно ведомство националната фигуративна марка "Наша кухня" с вх.№2024172522 в три класа по Ницската класификация, единият от които е и клас 43: ресторантьорска дейност.

  Образният елемент на въпросната марка е сходен от висока степен на европейската, общоизвестна търговска марка HELL'S KITCHEN, която е интелектуална собственост на английската продуцентска компания "ITV Studios Limited", реализираща известното телевизионно шоу под това наименование в цял свят, на принципа на франчайз маркетингова политика.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1