Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Блокчейн дружества

 • Какво е “SAFT”?

   

  1.Какво е“SAFT”?

  „SAFT“(от англ. Simple agreement for future tokens) е договорно инвестиционно споразумение, което се отнася на технологично(„ниско“, т.е такова в кода) ниво до размяна на волеизявления, относносъгласието на конкретни инвеститори да финансират блокчейн проекти, като разработчиците им предлагат в замяна крипто токени с отстъпка, като едно бъдещо събитие.

  В този контекст, договорното споразумение „SAFT“ може да се квалифицира като вид електронна ценна книга на приносител и би следвало да попада в обхвата на разпоредбите за на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Токените обаче, прехвърлени от блокчейн разработчиците на инвеститорите, съгласно споразумението „SAFT“, не са ценни книжа. Следователно те не попадат в обхвата на разпоредбите за ценни книжа или дружествата за електронни пари, които са предмет на уредба на Закона за платежните услуги и платежните системи(ЗПУПС) и подзаконовата база на БНБ, лицензираща такива дружества(аргумент от Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС).

 • Най-горещите блокчейн стартъпи в България.

  Най-горещите блокчейн стартъпи в България.

   

  България и местната общност на разработчиците на блокчейн проекти са твърде скромни, но въпреки това страната ни изглежда формира важен дял в глобалната блокчейн екосистема. С нарастващата общност около технологията (и неизбледняващия крипто ентусиазъм), глобалната програма на платформата Aeternity за стартиращи блокчейн компании и инвестиционната компания Belayer със седалище в София, превърна Балканската блокчейн асоциация в нещо добрепозиционирано на крипто картата.

  В момента в България има около 30 компании, които са ориентирани както към услуги, така и към продукти, които използват блокчейн технологията в опит да разработят жизнеспособни потребителски продукти, обслужващи реални бизнес нужди. „По-голямата част от блокчейн компаниите в момента са част от прехода от централизирана към децентрализирана икономика. Много от тях все още използват децентрализирани компоненти за решаване на проблеми, но все още имат централизирана точка за вземане на стратегически решения. Най-интересните проекти са тези, които променят цялата парадигма и наистина успяват да потвърдят жизнеспособността и устойчивостта на децентрализираните модели на управление и работа. Това няма да стане за една нощ”, казва Владислав Драмалиев от Aeternity.

  Ето списъка с проектите за пазарно реализируеми продукти, които търсят начин да използват технологията за решаване на проблеми, вместо да намират проблема за решението в блокчейн. Нарочно са разгледани проекти извън „крипто балона“, като по-долу в изложението можете да се запознаете в резюме с това, какво прави всеки от тях.

 • Финансовите инструменти, касаещи криптовалутите.

  Блокчейн дружества и криптовалути. Структуриране на ICO бизнес модели. Блокчейн адвокат. 

   

   

  Kриптовалутите юридически представляват цифрови финансови активи, предназначени да работят като средство за обмен, чрез използване метода на криптографията за осигуряване на транзакции, с цел да се контролира създаването на допълнителни единици валута. В този контекст криптовалутте могат да се класифицират като подмножество от цифрови валути и/или като подвид алтернативни валути, в частност виртуални такива. В настоящето криптовалутите служат и за закупуване на т.нар “токени”, които според мен могат да бъдат квалифицирани като вид електронни облигации, служещи за набиране на капитал чрез т.нар концепция “ICO”( от англ. Initial coin offering), т.е вид електронно кредитиране на стартиращи компании от трети лица. Тази функция превърна криптовалутите в особено динамично развиващ се финансов инструмент, който са разлика от различните банкови и борсови аналози води до невероятна гъвкавост и бързина при финансовите операции. Настоящето изложение има за задача да даде по-голям фокус върху всички споменати процеси – техните позитиви, спекулативен характер, но и ролята им на все по-наложен реален финансов инструмент, който буквално взриви финансовия сектор и постави много юридически въпроси. 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1