Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Договор за изключително/неизключително/ отстъпване на авторски права.

Договор за изключително/неизключително/ отстъпване на авторски права.

 

 

1.Цел /предназначение/  на процедурата.

С договора за използване на произведението, авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение, при определени условия и срещу възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, срочен, по дефиниция е консесуален, но може да е и реален. Договорът по принцип е консесуален защото в чл.35 от ЗАПСП законодателят е предвидил една диспозитивна норма в смисъл, че произведението може да бъде използвано със съгласието на автора, освен когато законът (ЗАПСП) предвижда друго.

2.Правно основание /регламент/ на процедурата - чл.36-чл.39 от Закона за авторското право и сродните му права.

 

3.Страни (субекти, участници) в процедурата:

- Автор на произведение(титуляр на авторското право);

- Ползвател- всяко физически или юридическо лице, което осъществява дейността по реализирането и използването на произведението чрез преотстъпване на други ползватели на правата, придобити от него по договора за изключително/неизключително/ отстъпване на авторски права. Той поема и задължението в този смисъл да уведомява автора писмено при всеки вид използване на произведението и да му заплати възнаграждение за всеки вид използване на произведението.

 

4.Описание на процедурата.

4.1.Предварителни условия за действие на процедура:

  • Създаване на авторско произведение
  • Възникване на авторското право по отношение на него – авторското правомощие възниква в правната сфера на автора, т.е той има върху създаденото произведение едно абсолютно субективно право.

4.2 Действия на участниците в хронологичен ред:

  • писмено сключване на договора и от двете страни лично
  • преотстъпване от автора на изключителното или неизключително право към ползвателя за използване и реализиране на дадено произведение;

5.Допълнения към процедурата.

Задължително е в деня на сключване на договора за изключително/неизключително/ отстъпване на авторски права да се представи: препис от ръкописа, скиците, плановете, оригиналите, нотния текст, негативите и т.н.

Особени случаи: нищожен е договорът, с който авторът отстъпва правото да се използват всички произведения, който той би създал в цялостната си творческа дейност докато е жив. В този кантекст важно е да се отбележи, че договорът за изключително/неизключително/ отстъпване на авторски права може да се сключи за срок до десет години. Когато този договор е сключен за по-дълъг от този срок, то се счита, че има сила за десет години. Това ограничение не се прилага спрямо договорите, третиращи произведения на архитектурата.

Отстъпването на изключително право на използване на произведението се извършва изрично и писмено. Ако липсва уговорка в този смисъл, счита се, че е отстъпено неизключително право за използване на произведението.

 

6.Отказ и обжалване на процедурата.

В случаите на разваляне се прилагат общите правила в този смисъл по ЗЗД, като производството е по ГПК.

 

7.Правни последици от процедурата.

От момента на сключване на договора за ползвателя възниква изключителното или неизключително право за реализирането и използването на произведението чрез преотстъпване на други ползватели на правата, придобити от него по договора за изключително/неизключително/ отстъпване на авторски права, за срока и обема, описани в договора, а за автора правото на възнаграждение за всеки вид използване на произведението.

 

8.Приложения към процедурата.

Договор за изключително/неизключително/ отстъпване на авторски права можете да получите незабавно чрез запитване на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цена на договора 160лв. Направете запитването си сега онлайн и получете Вашите 20% отстъпка.