Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Сингапурският MAS въвежда нови крипто разпоредби, включително попечителство на цифрови активи.

MAS въвежда нови крипто разпоредби, включително попечителство на цифрови активи.

 

Паричният орган на Сингапур ( MAS )  въведе  свързани с криптовалутите изменения в Закона за платежните услуги, като се фокусира върху доставчиците на услуги за цифрови токени за плащане (DPT). Наред с това, той публикува насоки за попечителство на цифрови активи.

Законът е разширен, за да регулира три вида допълнителни услуги:

  • Попечителство на цифрови активи;
  • Плащания или трансфери, включващи токени, дори ако доставчикът на услуги поеме DPT;
  • Трансгранични плащания, независимо дали средствата са в Сингапур.

Съобщението включва преходни разпоредби за съществуващи доставчици, които трябва да получат лиценз. Тези доставчици трябва да уведомят MAS в рамките на 30 дни. MAS  също предостави подробни насоки относно  попечителството на цифрови активи  след  консултация  и очертание на  предстоящите правила  миналия ноември.

Ръководство за попечителство на цифрови активи.

Съгласно новите насоки дигиталните активи на клиентите, държани на доверие, трябва да бъдат отделени от активите на доставчика на услуги, въпреки че не изисква използването на външен попечител. Значителна част, деветдесет процента, от клиентските активи трябва да се съхраняват офлайн в т.нар "студени портфейли"(от англ. "cold wallets"). Насоките също така подчертават важността да не се позволява на едно лице да контролира клиентските активи. И все пак разпоредбите са по-малко строги за по-малките фирми, където на практика двe лица могат да управляват контрола.

Много доставчици на услуги избират многопрофилни изчислителни портфейли (MPC), които разделят частните ключове на няколко дяла. MAS счита за приемливо транзакциите да продължат, ако са необходими поне две от три волеизявления за одобрение. MAS постоянно изразява опасения, че криптовалутите са неподходящи инвестиции за потребители на дребно. Съответно насоките налагат на доставчиците на услуги да не позволяват на клиентите на дребно да участват в дейности като обещаване, заемане или залагане на техните цифрови активи.

Други насоки включват управление на опции за конфликт на интереси, разкриване на информация на клиенти и издаване на месечни извлечения. MAS установи тези правила след задълбочени консултации.

 

 

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1