Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

STO

 • What is the difference between an ICO and an STO?

  What is the difference between an ICO and an STO?

   

   

  1.ICO or  "Initial coin offering" - initial offering of tokens.

  The “ICO” model was the first crowdfunding opportunity to emerge in the blockchain ecosystem. This fundraising method has made it possible for anyone and anywhere to finance the development of a company or project. ICOs were also named after the cryptocurrency version of the initial public offering (from the English Initial public offering or "IPO"). In exchange for his investment in the ICO projects, the investor receives a certain number of "utility tokens" or in other words, user tokens. These tokens represent future access to the company's product or service.

 • Каква е разликата между ICO и STO?

   

  Каква е разликатамежду ICO и STO?

   

   

  1.ICO (от анг.“Initial coin offering”  - първоначално предлагане натокени).

  Moделът „ICO” беше първата възможност за групово финансиране, която се появи в блокчейн екосистемата. Този метод за набиране на средства даде възможност на всеки и от всяко място да финансира развитието на дадена компания или проект. ICO бяха кръстени и на криптовалутната версия на първичното публично предлагане (от англ. Initial public offering или „IPO“). В замяна на своята инвестиция при ICO проектите инвеститорът получава определен брой „токени за полезност“или с други думи, потребителски токени. Тези токени представляват бъдещ достъп до продукта или услугата на компанията.

   

  2.STO (от англ. „Security token offering - предлагане на токени за сигурност).

  По своята същност, моделът STO е подобен на ICO, но специфичното при него е, че той е стриктно съобразен с регулаторните изисквания към крипто пазара. STO се появи като реакция на липсата на надзор, когато ставаше въпрос за ICO, за да се въведе регулация на груповото финансиране, базирано на блокчейн, като на тази база се предложат повече гаранции в областта на набирането на средства с помощта на токени, емитирани в блокчейн.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1