Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Дизайн на Общността

  • Регламент №6/2002 относно дизайн на Общността.

    РЕГЛАМЕНТ No 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по- специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията , като взе предвид становището на Европейския парламент , като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет като има предвид, че: (1) Една унифицирана система за получаване на дизайн на Общността, който да се ползва с еднаква закрила и да има еднакво действие на цялата територия на Общността, би допринесла за изпълнение целите на Общността, определени в Договора. (2) Единствено страните от Бенелюкс са въвели унифицирано право за закрила на дизайна. Във всички останали държави-членки закрилата на дизайна е въпрос на съответното национално право и се ограничава до територията на съответната държава-членка. Ето защо идентични дизайни могат да бъдат защитени по различен начин в различните държави-членки и в полза на различни притежатели. Това неизбежно води до конфликти в търговията между държавите-членки. (3) Съществените различия между законите за дизайна на държавите- членки, предотвратяват и нарушават конкуренцията в Общността. В сравнение с вътрешната търговия на, и конкуренция между, продукти, включващи дизайн и конкуренцията в рамките на Общността са предотвратени и нарушени от големия брой заявки, служби, процедури, закони, национални изключителни права, както и от общите административни разноски, които са свързани със съответни високи разходи и такси за заявителя. Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г., относно правната [4] закрила на дизайните , допринася за поправяне на това положение.

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1