Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

"Виваком"

 • КЗК образува производство за коцентрация срещу "Виваком".

  КЗК образува производство за коцентрация срещу "Виваком".

   

  Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва проучване по евентуална концентрация в хипотезата на чл.38, ал.1, т.6 ЗЗК относно прякото придобиване на „Булсатком“ от  "ЮНАЙТЕД ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Намерението на фирмата  "ЮНАЙТЕД ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД да придобие напълно сателитния оператор е квалифизирано от КЗК като заплаха за конкуренцията в две направления. Първото касае пазарът на платена телевизия, в който „Булсатком“ дълги години беше едноличен лидер, но през 2022 г. отстъпи водещото си място на „Виваком“. Обединението на първите два доставчика по брой абонати ще концентрира прекалено голям пазарен дял, като опасенията за пазарните дялове при поглъщането на „Булсатком“ са изразени не само от „Йеттел“, но и от „А1 България“, които са пряко заинтересовани от развитието на казуса.

  Макар купувачът да не е пряко „Виваком“, а реално неговата компания-майка -  "ЮНАЙТЕД ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "Виваком" сумарно след сделката ще придобие около 61% от пазара на платена телевизия по данни на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 2022 г., като вторият „А1 България“ ще разполага с 26%, а останалите 13% ще се разпределят между малките кабелни оператори. КЗК изследва концентрацията и на пасивна и опорна инфраструктура, която „Виваком“ започва да акумулира. Това става чрез друга сделка с „Булсатком“ – тази за мрежовата ѝ инфраструктура. Като абонати при доставката на интернет на дребно, ситуацията след придобиването ще е малко по-благосклонна от около 41%, по данни на КРС. „А1 България“ остава втора с малко под 28%, а малките доставчици сумарно имат около 30%.

  Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, предприятията са задължени да уведомят предварително Комисията за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всички предприятия-участници в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв. Законът въвежда допълнително кумулативно изискване с два алтернативни критерия, а именно оборотът на всяко едно от поне две от предприятията - участници в концентрацията, или оборотът на предприятието - цел, на територията на Република България през предходната финансова година да надхвърля 3 млн. лв.

    

  Производството пред Комисията за защита на конкуренцията е с №КЗК 1090/2023. Произнасянето по този интересен казус на регулативния орган по нелоялна конкуренция предстои.

   

   

Основни офиси

гр.София 1000
ул.”Софроний Врачански” №91, ет.1

гр.Пловдив 4000
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.1