Авторско право

Процесуално представителство, авторскоправни договори, консултации.

Интернет право

Консултации и изграждане на ефективна превенция на интелектуалната собственост онлайн.

Търговска марка

Регистрация и защита на национални, европейски и международни търговски марки.

Промишлен дизайн

Регистрация и защита на национални, европейски и международни промишлени дизайни.

Bulgarian Intellectual Property Law Firm of the Year 2012Bulgarian Intellectual Property Law Firm of the Year 2014

Кантора за защита на интелектуална собственост "ЮСАУТОР"

“ЮСАУТОР” е един от водещите юридически офиси в България в областта на защитата на интелектуална собственост. От създаването си през 2004г., кантората работи изключително в областта на превенцията на авторските права, търговските марки, промишления дизайн, патентите, Интернет правото, домейн имената и други бизнес идентификатори онлайн, както и в сферата на нелоялната конкуренция. Като юридически офис, “ЮСАУТОР” е познат сред клиентите си с коректност и лоялност, фокус върху всеки казус и проблем, както и със стремежа за максимално отстояване правата на доверителите, чрез стриктен подбор на най-адекватния за конкретната ситуация правен способ.

Юридическите услуги, които предлага кантора за защита на интелектуална собстеност “ЮСАУТОР” се развиват в две направления: национални и международни консултативни и процесуални правни действия. Националните юридически услуги, предлагани от “ЮСАУТОР”, се изразяват в консултации относно защитата и регистрацията на обектите на интелектуалната собственост в цялост, а имено: авторско право, търговска марка, патент, промишлен дизайн, сортове растения и породи животни. В този контекст “ЮСАУТОР” осъществява и професионално представителство пред българското Патентно ведомство, извършвано от професионален представител по индустриална собственост. “ЮСАУТОР” предлага и процесуално представителство от адвокат, специалист по интелектуална собственост по спорове, касаещи визираната материя в съответните компетентни по въпроса национални съдилища.

Кантора "ЮСАУТОР" работи динамично по казуси, свързани с нелоялна кокуренция и процесуално представтелство пред Комисията за защита на конкуренцията(КЗК) и Върховен административен съд(ВАС). Приоритетно в тази област кантората се занимава най-вече с казуси по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК), но покрива и останалите правни действия и спорове, обхващащи нелоялната конкуренция в нейната цялост: обжалване на обществени поръчки, концентрация на стопанска дейност, картелни споразумения и т.н

Особен фокус кантората има върху юридическото консултиране и защита на онлайн изкуството и най-вече на бизнесите, развиващи се в Интернет, като клиенти на “ЮСАУТОР” са едни от водещите компютърни, софтуерни, “старт ъп”( от англ.”start up”) и онлайн базирани компании и компютърни специалисти в България. Кантората работи по множество казуси, свързани с онлайн правоотношенията между различни правни субекти, изготвяне на общи условия за сайтове, защита на интернет съдържание, "фишинг", регистрация на домейни като търговски марки, банкови онлайн транзакции, арбитриране на спорове между търговски марки и домейни и т.н. Дългогодишно екипът на “ЮСАУТОР” е и основен юридически консултант за територията на България относно казуси, касаещи т.нар “свободен софтуер”, работещ под “Линукс”(от англ. “Linux”) и “Джи пи ел”( от англ. “GPL”) лицензии на “Фрии софтуер фондейшън”, Европа(от англ. “Free Software Fondation”, Europe).

Международните юридически услуги, които предлага “ЮСАУТОР” са свързани с регистрацията на европейски търговски марки(от англ. Community trademarks) и европейски промишлени дизайни(от англ. Community designs) във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар(OHIM), Аликанте, Испания. Кантора “ЮСАУТОР” предлага също така регистрацията на европейски патент в Европейското патентно ведомство(ЕПВ), Мюнхен, Германия, както и регистрацията на международни марки, дизайни и патенти по Мадридската конвенция и протокола към нея, съответно по Хагската конвенция и Договора за патентно коопериране(PCT) – производства, които се развиват пред Международната организация за интелектуална собственост(WIPO), Женева, Швейцария. В този контекст “ЮСАУТОР” осъществява и процесуална защита от европейски патентен адвокат в производства, водени пред OHIM, ЕПВ, съответно WIPO и Съдът на европейските общности. Кантората предлага и регистрация на авторски права в Американското авторскоправно ведомство(U.S Copyright office), като покритието на тази защита обхваща всички страни-членки на Бернската конвенция.

Курс "Интелектуална собственост върху софтуерни произведения".

20-09-2016

 

Този курс по "Интернет право" е една съвместна инициатива на адв.Атанас Костов и "CODICAMP", гр.Пловдив. Курсът е предназначен за специалисти от IT сектора, маркетинга и рекламата, юристи и представители на онлайн индустриите, които се...

Прочети още

Петко Николов е новият председател на Патентно ведомство.

24-08-2016

Бившият председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) г-н Петко Николов, който е юрист по образование, от вторник пое председателството на Патентното ведомство. Назначението му е станало със заповед на премиера...

Прочети още

Триизмерни търговски марки на китари.

02-05-2016

През годините американското патентно ведомство U.S.P.T.O. регистрира четири триизмерни търговски марки, свързани с формата на китара. От всеки от заявителите за регистрация на търговска марка е поискано да докаже придобита отличителност. Това означава, че всеки кандидат...

Прочети още

Закон за ратификация на Споразумението относно Eдинния патентен съд.

28-04-2016

На 22 април 2016 г. в брой 32 на Държавен вестник беше обнародван Законът за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен, който ще действа на територията на Европа. Със Споразумението се създава Единен патентен  съд  за решаване на спорове относно нарушаването...

Прочети още

КЗК глоби "Булсатком" за нелоялна конкуренция.

28-04-2016

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Булсатком” EАД, и наложи на дружеството имуществена санкция в размер на 590 792 лева (0,4 % от общия оборот на дружеството за предходната финансова година).

От началото на м....

Прочети още

Имате ли въпрос?

Открийте най-близкия офис на кантора Юсаутор или ни позвънете.

Партньори на кантора Юсаутор

  • ABG International

  • kantorite.bg

  • Bulgarian Consultin Group

  • Create Designs

Популярни публикации

Основни офиси

гр. Пловдив
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.2

гр. София 1000
ул."Ралевица" № 83, вх.А, ап.1

8 Lovelace Square, 512 Banbury Road
Oxford, UK