Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

ВАС

 •  

   

   

   

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 11310
  София, 26.09.2018


  Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в закрито заседание в състав:

  Председател: Емилия Миткова

  Членове: Йордан Константинов, Петя Желева, Мария Радева, Весела Павлова

  Съдия докладчик: Петя Желева по адм. д №10707/2018г.

  Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
  Образувано е по частна жалба на А. Костов против Определение № 6871 от 28.05.2018г. по адм. дело № 5951/2018г. на тричленен състав на Върховния административен съд, четвърто отделение, с което е оставена без разглеждане жалбата му против мълчалив отказ на Комисия за защита на конкуренцията да образува производство по негов сигнал от 18.01.2018 г. против Сдружение „Департамент за правна култура” и „Лексперт” ЕООД и производството по делото е прекратено. 
  В частната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното определение поради нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила - отменително основание по чл.209, т.3, във вр. с чл.236 АПК. Претендира се отмяната му и връщане на делото за продължаване съдопроизводствените действия по делото.

 •  

   

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   

  № 6871

  София, 28.05.2018

  Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и втори май две хиляди и осемнадесета година в състав:

  Председател: Аделина Ковачева

  Членове: Кремена Хараланова и Бисерка Цанева

  по адм. дело № 5951/2018.

   

  Производството е по реда на чл.197 и следващите от АПК.

  Образувано е по жалба, подадена от адвокат Атанас Костов против мълчалив отказ на Комисия за защита на конкуренцията да образува производство против Сдружение [ЮЛ] и [фирма]. Прави възражения за незаконосъобразност на мълчаливия отказ, поради допуснати от сдружението и търговското дружество нарушения по чл.33, ал.1 във връзка с чл.34 ЗЗК във връзка с чл.42, ал.1 ЗА. 

  Комисия за защита на конкуренцията не изразява становище по жалбата.

  При преценка на процесуалната допустимост на жалбата, съдът взе предвид следните обстоятелства:

  На 18.01.2018 г. жалбоподателят е подал пред Комисия за защита на конкуренцията сигнал против Сдружение [ЮЛ] и [фирма] за извършени нарушения на чл.33, ал.1 във връзка с чл.34 ЗЗК във връзка с чл.42, ал.1 ЗА. Заявил е, че подава сигнала с убеденост, че го прави от името на всички колеги адвокати в страната и в името на опазване законните интереси на гражданите. Изложил е факти и обстоятелства, които според него, обективират състава на заблуждаващата и сравнителна реклама, като проявни форми на нелоялната конкуренция. Изразил е надежда, комисията да образува производство на базата на така подадения сигнал и да ангажира отговорността на определените ответни страни по ЗЗК - собственици на сайтовете www.advokatami.bg  и www.pravatami.bg, а също и по ЗА. Приложил е писмени доказателства.