Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Aдвокат лични данни

 •  

  Общ регламент за защита на личните данни(GDPR). Практически насоки за прилагане на GDPR. Адвокат GDPR. Адвокат по лични данни.

   

  На 6 април 2016 г. ЕС постигна съгласие за осъществяването на голяма реформа в областта на защитата на данните, като прие пакета за реформа на защитата на данните, включващ Общия регламент относно защитата на данните (английското му наименование е “GDPR”, с което е широко известен), който замени двадесет годишната Директива 95/46/ЕО („Директива за защита на данните“) и Директивата за полицейското сътрудничество. На 25 май 2018 г. новият общоевропейски инструмент за защита на данните — Общият регламент относно защитата на данните (наричан по-надолу „регламентът“), ще започне да се прилага пряко, две години след неговото приемане и влизането му в сила.

  Новият регламент(GDPR) ще засили защитата на правото на физическите лица на защита на личните данни, като по този начин отразява същността на защитата на данните като основно право на Европейския съюз.

  Като осигурява единен набор от правила, пряко приложими в правния ред на държавите членки, GDPR ще гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС и ще укрепи доверието и сигурността на потребителите, два абсолютно необходими елемента за създаването на истински цифров единен пазар. По този начин регламентът ще открие нови възможности за бизнеса и предприятията, особено за по-малките от тях, като също направи правилата за международно предаване на данни по-ясни.

 • Защита на лични данни - документи. Фирмени правила и технологични мерки. Адвокат за лични данни.

   

  Кантора "ЮСАУТОР" разработи пълна документация по Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) за всички браншове - IT фирми(софтуер GDPR), болнични заведения(болници GDPR), хотели, ресторанти и туристически агенции(хотел GDPR), нотариуси, адвокати и частни съдебни изпълнители(право GDPR), търговски дружества(фирми GDPR), счетоводни кантори и офиси за трудова медицина(счетоводство GDPR).

   

  Защитата на личните данни на Вашите клиенти и служители е от първостепенно значение съгласно новия Общ регламент за защита на личните данни(GDPR). Kaнтора “ЮСАУТОР” има дългогодишен опит в процесите, които протичат онлайн, като е един от първите юридически офиси, занимаващи се с интернет право в детайл на територията на България.

  Ето защо днес Ви предлагаме услуга по въвеждане на Вашите GDPR стандарти в синхрон с Общия регламент за защита на личните данни, който ще влезе в сила на 25 май. Липсата на подробна и юридически издържана уредба на правата на личните данни, с които оперира Вашето дружество след тази дата, може да доведе до сериозни санкции, достигащи по силата на Регламента до 20 милиона евро. Ето защо, считаме въвеждането на въпросните стандарти за задължителни, поради което Ви предлагаме следните насоки:

 •  

   

  Защита на лични данни. Адокат по лични данни. Технологични и юридически грешки при прилагането на GDPR. 

   

  Коментираната тематика е инспирирана от факта, че множество стопански субекти и/или техните консултанти интерпретират Общия регламент за защита на личните данни(наричан по нататък в изложението ми "GDPR" от англ. General Data Protection Regulation или Регламента) не в точния му юридически, съответно технически смисъл, а “нагаждайки го” най-вече към техническата база и реалните(настоящи) търговски интереси на конкретно дружество. Тук връзката между един абстрактен международен нормативен акт(GDPR), насочен към охраната на личните данни в 21 век и правилното му прилагането от българските стопански субекти се скъсва. Бих искал да посоча няколко от причините за този процес, с цел тяхната корекция и точно правоприлагане – обратното поведение, според мен, в бъдеще би било в основата на множество юридически проблеми, свързани с налагането на имуществени санкции на “неразбралите” нормативната база юридически лица от управомощения държавен орган - Комисията за защита на личните данни. 

Основни офиси

гр. Пловдив
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.2

гр. София 1000
ул. "Синчец" 11