Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Наредба

  • Министерски съвет отмени наредбата, определяща общоизвестността на марките.

     

    Правителството прие Постановление за отмяна на “Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на България”, съобщи правителственият пресцентър.

    Наредбата е приета през 2007г. на основание Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и с нея бяха уредени производствените правила, по които се разглеждат искания за определяне на дадена марка като общоизвестна и като марка, ползваща се с известност на територията на България. Едно от делата на кантора "Юсаутор", водено от адв.Костов всъщност стана причина фокусът върху отмяната на тази наредба да придобие значимост като юридически дебат, с оглед нейното противоречие на наличната нормативната база.

  • Обн. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г.
    Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за прилагане на мерките за граничен контрол по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за мерките и географските означения (ЗМГО) и Закона за промишления дизайн (ЗПД).