ПЕТЯ ИЛИЕВА

Петя Илиева е български адвокат вписана като Европейски адвокат във Великобритания.

Петя е кандидат-докторант по право в City University London. През 2012 тя получава престижната пълна докторантска стипендия, за да следва докторантура в City University London. В своя докторантски труд Петя изследва съвременни тенденции в международния арбитраж, като от особен интерес са процеси в областта на авторското право, търговски марки и патенти, международното търговско право, морското право и инвестиционното право. За 2013-2015 г. Петя е работила като Асистент по договорно и наказателно право в City University London. През 2014 г. тя получава STIP Foundation Scholarship за участие в известната Хагска Академия за Международно Частно Право, както и Bredin Prat Scholarship за участие в Парижката Академия за Арбитраж (http://www.arbitrationacademy.org/?author=514). Освен това, Петя успешно завършва Академията за Международен Търговски Арбитраж в Кьолн през 2013г.

През 2013г. Петя получава магистърска степен по Международно Търговско Право от University of Leicester с дисертация по "Преминаване на риска и правото на собственост според Виенската Конвенция за договорите за международна продажба на стоки и Английското право". По време на магистратурата си в Лестър, Петя е избрана да вземе участие като състезател за отбора на University of Leicester в известното състезание по международен търговски арбитраж Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. От тогава тя е участва като арбитър и съдия на състезанието, а през 2013-2015 г. е и треньор на отбора на City University London.

Петя също така има магистърска степен от Софийски Университет "Св. Климент Охридски", който завършва през 2009г. Тя придобива удостоверение за правоспособност през 2010г. и през същата година успешно взима адвокатския си изпит пред Софийска Адвокатска Колегия.

Преди да се присъедини към кантора "ЮСАУТОР", Петя придобива практически опит, работейки за известна консултантска фирма в София, както и за една от най-големите кантори в България. Освен в областта на авторското право, търговските марки и патентите, Петя специализира и в областта на международния арбитраж, търговското и договорното право и инвестиционното право.

Адвокат Петя Алиева ръководи английския офис на "ЮСАУТОР".