Петко Николов е новият председател на Патентно ведомство.

Бившият председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) г-н Петко Николов, който е юрист по образование, от вторник пое председателството на Патентното ведомство. Назначението му е станало със заповед на премиера Бойко Борисов по предложение на икономическия министър Божидар Лукарски. Новината за новото назначение в административния орган, отговарящ за интелектуалната собственост в България, бе официално съобщена от пресцентъра на Министерски съвет. Господин Николов поема ръководството на Патентно ведомство от професор Камен Веселинов, който се пенсионира.

Основни офиси

гр. Пловдив
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.2

гр. София 1000
ул."Ралевица" № 83, вх.А, ап.1

8 Lovelace Square, 512 Banbury Road
Oxford, UK