ЖАСМИНА НИКОЛОВА

Адвокат Жасмина Николова е магистър по право. Тя е завършила юридическия факултет на Технически университет – гр. Варна през 2001г. 

Адвокат Жасмина Николова специализира в областта на интелектуалната собственост, облигационното и търговското право, като консултира и представлява процесуално предимно корпоративни клиенти. Тясната професионална реализация на адвокат Жасмина Николова е  свързана с интелектуалната собственост, както и с вещното право и сделките с недвижими имоти, както и с инвестиционните проекти. Спорове, по които адвокат Жасмина Николова е била процесуален представител, често са отразявани в пресата, като особен теоретичен интерес представляват юридическите и становища във връзка с обявяване на недействителност на правните сделки. 

Адвокат Жасмина Николова има дългогодишен опит в работата си като консултант на множество чуждестранни инвеститори, на които е предоставяла юридически съвети във всички сфери на търговското право, както и в областта на облигационното право – например по казуси относно недеиствителност на сделки с недвижими имоти(облигационно право).

През 2006г. адвокат Жасмина Николова завежда и печели първото в България дело по Закона за защита срещу домашното насилие. По силата на постановеното и влязло в сила съдебното решение, съдът предоставя защита и налага ограничителна мярка за защита на психически и физически насилвано дете от собствения си баща.

Адвокат Жасмина Николова ръководи софийския и варненския офис на кантора "ЮСАУТОР".