АНТОАНЕТА АТАНАСОВА

Антоанета Атанасова работи като юрисконсулт в кантора "ЮСАУТОР". Тя е завършила право с образователна степен магистър в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" през 2011г. Фокусът на нейната работа е насочен към казуси в областта на търговските марки, авторските права и промишлените дизайни, тяхната регистрация, защита и маркетингово налагане на пазара. Г-жа Атанасова е специалист също по казуси, касаещи аспекти на интелектуалната собственост, свързани с наказателното право, нелоялната конкуренция и Интернет правото, в частност спорове по арбитриране между търговски марки и домейни, съставяне на общи условия, консултиране на онлайн бизнеси и т.н.

Основни офиси

гр. Пловдив
ул."Цоко Каблешков" №10, ет.2

гр. София 1000
ул."Ралевица" № 83, вх.А, ап.1

8 Lovelace Square, 512 Banbury Road
Oxford, UK